Rytíř Koudelka – „ten čučkař“

Poslední květnový den loňského roku uveřejnila Přítomnost můj článek o aféře Novičok, jehož podtitul zněl Anatomie zrady hlavy státu a zrození rytíře Koudelky. V něm jsem mj. napsal „(V souvislosti s aférou Novičok se chci zastavit u)… plukovníka Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby, jehož loajalita vůči vlasti je podle všeho absolutní a neotřesitelná. Dokázal to tím, že věrnost vůči své zemi upřednostnil před osobními ambicemi – poté, co si BISka „dovolila“ na Hrad dodat „nesprávné“ čtení, muselo mu být jasné, že se tamní mstivý vládce postará, aby ho jmenování do generálské hodnosti minulo. Vzácný to úkaz a plukovníkovi Michalovi Koudelkovi náleží mnohem větší uznání liberální části veřejnosti, než jak ho doposud zaznamenávám; přesněji řečeno nezaznamenávám vůbec. To považuji nejen za nespravedlivé, ale přímo ostudné.

No, a když to nikdo neudělá, dovolte tedy alespoň mně učinit tak za ostatní. Je nutné ocenit a obdivovat zásadovost, se kterou se tento muž vzepřel nehorázným požadavkům prezidenta republiky, ačkoliv věděl, že ho to bude stát generálské epolety.

Jeho mini příběh je to, co v celé této nechutné kauze potřebujeme – dodává nám naději, že v (jistě nejen bezpečnostních) profesionálních sborech pracují lidé, pro něž pojmy vlast, čest, (spojenecké) závazky a hrdost nejsou prázdné pojmy, a kteří jsou pro ně schopni nést i osobní následky při plném vědomí této možnosti. Děkuji pěkně, pane plukovníku – máte mé uznání.“ K tomu dodám, že snadno předpokládatelné se stalo skutečností – prezident Zeman odmítl šéfa BIS jmenovat do generálské hodnosti, a to již podvakrát.

Nyní se ve veřejném prostoru (nejen našem) po dlouhé době stalo něco, co mě potěšilo. Plukovník Koudelka byl u příležitosti návštěvy premiéra Babiše v USA vyznamenán CIA cenou George Teneta. Tato cena je udělována jednou ročně za zahraniční spolupráci a zdůrazním, že je tím nejprestižnějším oceněním, které americké zpravodajské služby svým zahraničním spolupracovníkům udělují. Skrze plk. Koudelku tak byla oceněna i práce jeho úřadu, jehož osazenstvo náš hradní pán označil za čučkaře.

Tato událost vešla ve známost české veřejnosti tři dny předtím, než jsem se dal do psaní této glosy. Ovšem články s tím spojené se hemžily mediálně vděčnými popisy kontroverzí BIS a Hradu. Marně jsem v pozdějších dnech hledal komentář, i v médiích liberálně orientovaných, který by reflektoval jednak nesmírný význam ocenění v naší momentální politické situaci a speciálně chvalozpěv na plk. Koudelku a jeho BISku, který by byl, ostatně i bez obdržení nějaké ceny, na místě. To je přesně ten případ, kdy se vyjadřuji tak, že jde o naprostý skandál.

Nemíním zde psát za liberální novináře jejich domácí úkoly, ale měli by si uvědomit, že Bezpečnostní informační služba, z povahy věci apolitická složka bezpečnostního aparátu, plní v našich pokřivených poměrech nesmírně významnou roli politickou, když svou činností supluje činnost našich děsivě neschopných prozápadních politiků. Vytváří předivo vztahů se „západním Západem“, které nikoliv nepodstatným způsobem vyvažuje trdlování s Krtečkem v čínské televizi, či plazení se českého premiéra před čínským velvyslancem v souvislosti s kauzou Huawei.

Za to modernímu českému rytíři Koudelkovi vyslovuji již podruhé během necelého roku své velké uznání a díky.

publikováno: 16. 4. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …