Lidská práva chtějí všude – Aleš Hrdlička Humpolec

Lidská práva nevyvážejme, jsou v cizině nesrozumitelná! Zní to rozumně a zkušeně. Když to říkají lidé, co chtějí bez omezení a v dokonalé pohodě kšeftovat s kýmkoli a čímkoli, je jasné proč to říkají, ale podobně přece píše jemněji i filosof Jan Sokol v Přítomnosti: „To, nač si Evropané za staletí zvykli a v čem byli vychováni – například právě křesťanský a osvícenský důraz na jedinečnou cenu každého života a individuální svobody – je tradičním muslimům nebo Číňanům cizí.

V diskusích s nimi i s propagandou diktátorských režimů se ukazuje, v čem je program lidských práv jaksi nehotový, nedodělaný. Viděli jsme, jak autoři Všeobecné deklarace OSN museli požadavek úcty ke každému lidskému životu a jeho svobodě formulovat tak, aby byl diplomaticky přijatelný. Deklarace tak mluví pouze o právech jednotlivců a vyhýbá se jejich zdůvodňování, přesněji řečeno zůstává u starých osvícenských přesvědčení, která mimo evropskou a americkou tradici nejsou nijak samozřejmá.“

V rozhovoru pro rozhlas Sokolova tvrzení opravuje sinoložka Olga Lomová[1] odkazem na čínského spoluautora deklarace filosofa Changa[2] a dalším odkazem na Maovu záruku práv jednotlivce, jak charismatický diktátor sliboval v první komunistické ústavě Číny. Dopadlo a dopadá to jako se všemi komunistickými sliby svobod a práv – spláchne je rudý teror.

Kdo a proč pochybuje o tom, jestli si člověk jakékoli rasy a víry přeje mít základní práva, která mu žádná větší skupina nesmí brát? Kdo může pochybovat o tom, že každý nevymytý rozum dojde k tomu, že se otrokem nenarodil? Naše pochopení pro „jiné kultury“ a jejich sadismy a úchylky není projevem evropského jemnocitu, ale jakousi vzdělaneckou pózou, intelektuální podlostí a především zradou křesťanského dědictví – sv. Pavel přeci říká jasně, že Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, dokonce ani mezi mužem a ženou.“ (Kol 3,11). Že se lidičkové někde bojí pípnout o svých právech, aby je nezavřeli, neznamená, že práskání bičem nad sebou chtějí a je jim to podle „jejich zvláštní přirozenosti“ vlastní.

Neměli bychom naopak rázněji zarazit export masových ideologií z evropských zdrojů? Ze staré dobré Evropy přece pocházejí zrůdné ideologie a náboženství svého druhu, podle nichž jedinec nemá hodnotu – co jiného je komunismus, nacionalismus, pokrokářství, jakobínství….

A co s těmi chudáky v cizině, které jsme evropským morem kolektivismu už infikovali? – Čína, Rusko, Bělorusko, Vietnam, S. Korea, Venzuela …

Antropolog Aleš Hrdlička v rodném Humpolci hlásá z pomníku, že „celé lidstvo je téhož původu“, opakuje, co známe z Bible od Adama a Evy.

Z obojího je jasné, že se nikdo nenarodil, aby sloužil svým životem cizím zájmům z donucení. Proto jsou tyrani, „úspěšně stabilizující společnosti“, už u Platóna posmrtně odměněni místy v nejhlubším kruhu pekla u trůnu svého vůdce a vzoru – Pána much.

Mimochodem všichni tyrani, co si vybavím od počátku XX. věku až dodnes, od Kamčatky až k banánovým republikám, nosili a nosí evropský civil nebo uniformu našeho střihu, to asi není náhoda.


[1]    https://plus.rozhlas.cz/olga-lomova-prezident-patri-ke-starsi-generaci-mozna-proto-ma-na-vztah-s-cinou-7783686

[2]    https://en.wikipedia.org/wiki/P._C._Chang

publikováno: 4. 5. 2019

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Nevíte, kde bych sehnal kus svého mozku?

Fanoušci Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem či jeho knižní předlohy Vyhoďme ho z kola ven …

Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR

Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic …

Nerušeně konzumovat, tak si dnes vykládáme svobodu!

„Pohřbívat ateistickou celebritu v katedrále mě irituje,“ říká Vojtěch Razima (1968), aktér demonstrací, jež předcházely sametové …

Svět ve stavu nouze

Planeta se kvůli lidskému působení nachází ve stavu klimatické nouze, a pokud se státy v nejbližší době …

Kultura 3.0 a literatura jako věda o člověku

Když člověk v zapadlém koutě světa zavítá do špeluňky, a může to být putyka, taverna, guesthouse, bar, …

Divokým Kurdistánem

Kurdistán jsem navštívil mnohokrát. Turecký, irácký, íránský i syrský. Navštívil jsem relikty kurdského osídlení v Arménii a Ázerbájdžánu. …

Duté oslavy jako kamufláž eklsrabu

To, že se oslavují státní svátky, je běžné všude na světě. Nejde ovšem jen o to, …

Ve stručnosti je síla, básněte

Mám rád přirozené dorozumívání, mluvenou a psanou řeč. Mám rád češtinu. Mám rád i jiné jazyky, protože …