Lidská práva chtějí všude – Aleš Hrdlička Humpolec

Lidská práva nevyvážejme, jsou v cizině nesrozumitelná! Zní to rozumně a zkušeně. Když to říkají lidé, co chtějí bez omezení a v dokonalé pohodě kšeftovat s kýmkoli a čímkoli, je jasné proč to říkají, ale podobně přece píše jemněji i filosof Jan Sokol v Přítomnosti: „To, nač si Evropané za staletí zvykli a v čem byli vychováni – například právě křesťanský a osvícenský důraz na jedinečnou cenu každého života a individuální svobody – je tradičním muslimům nebo Číňanům cizí.

V diskusích s nimi i s propagandou diktátorských režimů se ukazuje, v čem je program lidských práv jaksi nehotový, nedodělaný. Viděli jsme, jak autoři Všeobecné deklarace OSN museli požadavek úcty ke každému lidskému životu a jeho svobodě formulovat tak, aby byl diplomaticky přijatelný. Deklarace tak mluví pouze o právech jednotlivců a vyhýbá se jejich zdůvodňování, přesněji řečeno zůstává u starých osvícenských přesvědčení, která mimo evropskou a americkou tradici nejsou nijak samozřejmá.“

V rozhovoru pro rozhlas Sokolova tvrzení opravuje sinoložka Olga Lomová[1] odkazem na čínského spoluautora deklarace filosofa Changa[2] a dalším odkazem na Maovu záruku práv jednotlivce, jak charismatický diktátor sliboval v první komunistické ústavě Číny. Dopadlo a dopadá to jako se všemi komunistickými sliby svobod a práv – spláchne je rudý teror.

Kdo a proč pochybuje o tom, jestli si člověk jakékoli rasy a víry přeje mít základní práva, která mu žádná větší skupina nesmí brát? Kdo může pochybovat o tom, že každý nevymytý rozum dojde k tomu, že se otrokem nenarodil? Naše pochopení pro „jiné kultury“ a jejich sadismy a úchylky není projevem evropského jemnocitu, ale jakousi vzdělaneckou pózou, intelektuální podlostí a především zradou křesťanského dědictví – sv. Pavel přeci říká jasně, že Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, dokonce ani mezi mužem a ženou.“ (Kol 3,11). Že se lidičkové někde bojí pípnout o svých právech, aby je nezavřeli, neznamená, že práskání bičem nad sebou chtějí a je jim to podle „jejich zvláštní přirozenosti“ vlastní.

Neměli bychom naopak rázněji zarazit export masových ideologií z evropských zdrojů? Ze staré dobré Evropy přece pocházejí zrůdné ideologie a náboženství svého druhu, podle nichž jedinec nemá hodnotu – co jiného je komunismus, nacionalismus, pokrokářství, jakobínství….

A co s těmi chudáky v cizině, které jsme evropským morem kolektivismu už infikovali? – Čína, Rusko, Bělorusko, Vietnam, S. Korea, Venzuela …

Antropolog Aleš Hrdlička v rodném Humpolci hlásá z pomníku, že „celé lidstvo je téhož původu“, opakuje, co známe z Bible od Adama a Evy.

Z obojího je jasné, že se nikdo nenarodil, aby sloužil svým životem cizím zájmům z donucení. Proto jsou tyrani, „úspěšně stabilizující společnosti“, už u Platóna posmrtně odměněni místy v nejhlubším kruhu pekla u trůnu svého vůdce a vzoru – Pána much.

Mimochodem všichni tyrani, co si vybavím od počátku XX. věku až dodnes, od Kamčatky až k banánovým republikám, nosili a nosí evropský civil nebo uniformu našeho střihu, to asi není náhoda.


[1]    https://plus.rozhlas.cz/olga-lomova-prezident-patri-ke-starsi-generaci-mozna-proto-ma-na-vztah-s-cinou-7783686

[2]    https://en.wikipedia.org/wiki/P._C._Chang

publikováno: 4. 5. 2019

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …