„Sedm smrtelných hříchů“ prezidenta Zemana

Často slýcháme, a to právě z nedalekých hradních komnat, že nemáme právo protestovat proti zvoleným politikům, včetně prezidenta Zemana. Prý je to nedemokratické, protože tím protestujeme proti výsledkům voleb. Kdyby si prezident Zeman jednou pořádně přečetl Ústavu, možná by zjistil, že její součástí je jakási Listina základních práv a svobod, která nám garantuje i tzv. politická práva. Mezi ně patří nejenom právo volit a být volen, ale také například svoboda projevu, právo petiční, právo shromažďovací nebo právo organizovat se v občanských iniciativách. My tedy máme právo protestovat, dokonce ústavně garantované právo. Ale my máme nejenom právo, my máme přímo morální povinnost protestovat proti ústavnímu – nebo spíše protiústavnímu – činiteli, jakým je Miloš Zeman. My zde totiž samozřejmě neprotestujeme proti výsledkům voleb, ale proti chování Miloše Zemana, které je nehodné úřadu prezidenta demokratické země a které je v rozporu s ústavním řádem. Pro případ, že by prezident Zeman nebo některý z jeho fámulů náhodou nevěděl, co nám na jeho chování vadí, jsem sestavil seznam 7 „smrtelných hříchů“ Miloše Zemana. Jedná se o prohřešky, jichž by se hlava demokratického státu nikdy neměla dopustit, a jichž se prezident Zeman přesto neustále dopouští.

  1. Miloš Zeman se opakovaně chová způsobem, který lze označit jako sociálně patologický, ať už jde o jeho lživost, mstivost, vulgárnost, nestřídmé požívání alkoholu v pracovní době atd. Tím dlouhodobě přispívá k degradaci prezidentského úřadu.
  2. Prezident Zeman soustavně nerespektuje či porušuje Ústavu, na kterou sám přísahal. Senátoři zdokumentovali celkem 58 případů, v nichž došlo k více či méně vážnému porušení Ústavy prezidentem. Prezident se snaží vychýlit ústavně zakotvenou rovnováhu moci směrem k poloprezidentskému systému s ústavně neodpovědným prezidentem (což je světový unikát). Tím přispívá k závažným deformacím našeho ústavního pořádku.
  3. Prezident Zeman soustavně okopává či podrývá pilíře ústavního liberalismu, jako jsou lidská práva a svobody, nezávislá justice, nezávislá média, občanská společnost atd. Patří k těm, kdo záměrně destruují tzv. liberální demokracii, která poskytuje rovná práva a svobody všem bez rozdílu, a snaží se ji přebudovat v jakousi neliberální mutaci. Ta je však pouze cestou, jak pomocí demokratických mechanismů dospět k nějaké více či méně zjevné formě autoritářského systému.
  4. Prezident Zeman projevuje nápadnou příchylnost či přímo podlézavost vůči autoritářským či despotickým režimům, jako je Rusko a Čína. Obrací kormidlo v naší mezinárodní politice, navazuje čilou družbu s nedemokratickými zeměmi a oslabuje naše spojenecké svazky s rodinou západních demokratických zemí.
  5. Prezident Zeman opakovaně nejedná ve veřejném zájmu, nýbrž zastává soukromé ekonomické zájmy lidí ze svého okolí, jako jsou pan Nejedlý a Mynář, a finančních skupin, jako je PPF, nebo dokonce zahraničních firem jako je Rosatom nebo Huawei.
  6. Miloš Zeman je pouze prezidentem těch, kdo ho volí a podporují. Ostatní uráží, nálepkuje, zesměšňuje, místo toho, aby s nimi vedl věcný dialog, jak se sluší a patří na demokratického politika. Záměrně rozděluje společnost a zasévá do ní rozkol a rozbroj, místo toho, aby ji sjednocoval. Zjevně si neuvědomuje, že je úředníkem placeným, a to docela slušně placeným, z daní nás všech, včetně těch, kteří ho nevolili.
  7. Prezident Zeman je politik bez jakékoli vize do budoucnosti a bez respektu k jakýmkoli obecnějším hodnotám, včetně hodnot demokracie a humanismu. Hlavním politickým programem Miloše Zemana je Miloš Zeman sám. Zneužívá svého úřadu jako nástroje osobní msty k vyřizování účtů se svými odpůrci a kritiky. Ve své touze po moci přitom sestoupil až do nejnižšího politického suterénu, který dnes obývá společně s pravicově extrémními uskupeními, jako je SPD Tomia Okamury. Chová se jako vypočítavý populista a protřelý manažer strachu drnkající na nejnižší strunky národního vědomí či spíše nevědomí.

Naším problémem ovšem není zdaleka jen Miloš Zeman: Problémem je, že premiér, vláda ani parlament zjevně nejsou schopni nebo ochotni čelit soustavnému vychylování rovnováhy moci a opakovanému porušování Ústavy ze strany prezidenta. Problémem je trestně stíhaný a gigantickým střetem zájmu zatížený premiér, který promarnil svou příležitost včas odejít, a je nyní vydán prezidentovi na milost a nemilost. Problémem je poslanecká sněmovna plná extremistických a populistických stran a hnutí, jako je KSČM, SPD nebo hnutí ANO, jimž jsou nějaká Ústava a nějaké demokratické principy a hodnoty zjevně ukradené. Proto patrně ani nebudou ochotni podpořit ústavní žalobu na prezidenta, jejíž podání navrhl senát.

Ale problémem je také stav společnosti, který se zračí v tom, že si takového představitele volí do svého čela. Problémem je, že minimálně polovina národa či voličů popsané smrtelné hříchy prezidenta Zemana nevidí, nebo je vidí, ale nevadí jim, nebo jim dokonce masochisticky imponují.

Miloš Zeman již brzy odejde tam, kam patří: totiž na smetiště dějin nebo spíše – protože třídíme odpad – do kontejneru s politickými zombie; jeho voliči tu však zůstanou. I když máme morální povinnost protestovat proti politikům, jako je Miloš Zeman, neměli bychom se jím nechat nezdravě fascinovat. Spíše bychom se měli důkladně zamýšlet, co dělat, a začít usilovně něco dělat pro to, aby po příštích prezidentských volbách z nezdravého podhoubí české společnosti zase nevyrašila na Pražském hradě podobná nebo ještě horší jedovatá plodnice.


Projev z demonstrace na Hradčanském náměstí 6. srpna a publikovaný autorem na FB.

publikováno: 16. 8. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Ztraceni v mlze kulturních válek

Nenáviděná politická korektnost není výplodem západní demokracie, ale leninské diktatury sekretariátu. Otci moderní teorie válečnictví …

Jací jsme?

Údělem každého hluboce filosofického vědomí je schopnost smířit se, ale i nepodlehnout axiomu nejistoty. Non …

Kvalita našich životů na posledním místě programů

Česká politika objevila téma ochrany životního prostředí. Tedy objevila – zaznamenala jeho existenci ve veřejném …

Za monarchii 2020! Plemeno zhovadilé, ďáblem poštívané!

Po pustošivých husitských válkách se v českých zemích ustavilo Království dvojího lidu, kališníků a katolíků, jak jej …

Proměny pedofilie a mistři myšlení

Časy se mění, zpíval v roce 1964 Bob Dylan. Inu, jak se to vezme. Záleží na …

Svatovavřinecké vidění světa

Zemřel filosof Roger Scruton, který viděl jasně i jiskru vína i velkopolní prokletí české krajiny. …

Umělá inteligence, Absolutno a jiná nebezpečí na planetě R. U. R.

Vloni jsme si připomínali výročí smutného odchodu Karla Čapka, letos si připomeneme 130 let od …

O té naší prohnilosti

Nedávno mě pozvali na rozhovor do Reflexu, ve kterém jsem upozornil na neurologické dopady moderních …