Proč se ve skutečnosti hnědne všude možně

Když se někomu zachce zvýraznit zaostávání zemí bývalé NDR za západním Německem, poukáže na zdejší nižší příjmy.

Na nich dokládá, jak se sociální nůžky mezi východním a západním Německem rozevírají. A zdůvodňuje tím, proč se řada východoněmeckých oblastí ve volbách barví dohněda. Potíže nastanou, má-li zdůvodnit, proč stejně hnědé hnutí, Alternativa pro Německo, boduje i v západoněmeckých zemích, bohaté Bavorsko nevyjímaje.

Výzkumníci berlínského Ekonomického ústavu si proto položili otázku, zda jsou východní Němci v porovnání se svými soudruhy na západě na tom opravdu tak špatně, anebo zda je veřejnost jen obětí vlastní mýtotvornosti.

Použili metodu, jíž se zpravidla měří a srovnává životní úroveň několika zemí navzájem. Přepočet měn podle kurzového lístku příliš mnoho nevypoví. Už vůbec ne, jde-li o země platící stejnou měnou, například eurem.

Na pořad proto přichází srovnávání kupních sil příjmů, členěných druhově. Jinými slovy, kolik si za svůj průměrně dosahovaný příjem může dovolit, řekněme řadový bankovní úředník, v jedné zemi a v zemi s ní srovnávané. Nejen hladina příjmů rozhoduje, ale i cenová úroveň stanoveného spotřebního koše v porovnávaných zemích, obsahujícího položky nezbytné k udržitelnému životu.

V Berlíně tak zjistili, že kupní síla příjmu ve výši 1538 eur ve východních zemích je na západě srovnatelná až s kupní silou příjmu ve výši 1642 eur. Západní Němec musí tedy přitlačit a vydělat 104 eur navíc, pokud si má pořídit totéž, co si pořizuje Němec východní.

Na úrovni příjmů platí, že chudý je ten, který dosahuje jejich 60 procent střední hodnoty. V nejbohatším německém městě, v Mnichově tak najdeme jen 10 procent chudých. Pokud pro měření použijeme kupní sílu příjmů Mnichovanů, pak počet jejich chudých se bezmála zdvojnásobí. Povyroste na úroveň 18,3 procent.

Míra chudoby pak v bohatém Bavorsku je překvapivě srovnatelná s mírou chudoby s notoricky chudým Meklenburskem. Dosahované cenové hladiny tu rozhodují. Zatímco v Bavorsku, kde značné soustředění bohatých lidí žene ceny do závratných výšek, hlavně náklady na bydlení, a znehodnocuje tak jinak nadprůměrné příjmy, Meklenbursko tímto případem rozhodně není.

Počet chudých tak nejvíc roste v západním Německu. Brémami, Kolínem a Norimberkem počínaje. Oblasti bývalé NDR se naopak mohou pochlubit, měřeno kupní silou, chudobou bezmála nicotnou.

Je to jako s počasím. Teplotu pocitově vnímáme jinak, než ji měří teploměr. Chudobu rovněž. Ve východním Německu sehrávají roli zažité mýty o západoněmeckém imperialismu. V západním Německu pro změnu chudoba opravdu roste a rozevírá sociální nůžky. Obojí nasvědčuje tomu, že úspěšný koncept sociálně tržního hospodářství doznal značných trhlin. Není divu, že se pak na obou březích Labe daří demokracii ohrožujícímu, nahnědlému nebezpečí.

ČROPlus.

publikováno: 1. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Nevíte, kde bych sehnal kus svého mozku?

Fanoušci Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem či jeho knižní předlohy Vyhoďme ho z kola ven …

Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR

Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic …

Nerušeně konzumovat, tak si dnes vykládáme svobodu!

„Pohřbívat ateistickou celebritu v katedrále mě irituje,“ říká Vojtěch Razima (1968), aktér demonstrací, jež předcházely sametové …

Svět ve stavu nouze

Planeta se kvůli lidskému působení nachází ve stavu klimatické nouze, a pokud se státy v nejbližší době …

Kultura 3.0 a literatura jako věda o člověku

Když člověk v zapadlém koutě světa zavítá do špeluňky, a může to být putyka, taverna, guesthouse, bar, …

Divokým Kurdistánem

Kurdistán jsem navštívil mnohokrát. Turecký, irácký, íránský i syrský. Navštívil jsem relikty kurdského osídlení v Arménii a Ázerbájdžánu. …

Duté oslavy jako kamufláž eklsrabu

To, že se oslavují státní svátky, je běžné všude na světě. Nejde ovšem jen o to, …

Ve stručnosti je síla, básněte

Mám rád přirozené dorozumívání, mluvenou a psanou řeč. Mám rád češtinu. Mám rád i jiné jazyky, protože …