Jana Hradilková

Bohemistka, spoluzakladatelka gender studies a zakladatelka spolku Berkat /

Z covidové tmy ke světlejšímu životu

Nelze to přehlédnout. Z hlediska celku světa se ocitáme v bodě explicitní obnaženosti. Žijeme v zemi, kde je ostří covidové kosy momentálně rekordně …

Datum publikace:
19. 3. 2021
Autor článku:
Jana Hradilková