Mikuláš Pešta

Historik a vědec / Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., historik, vědec, pracuje v Ústavu světových dějin, FF UK. Věnuje se poválečným dějinám západní Evropy, dějinám terorismu a politického násilí, ale také vztahům Československa se zeměmi Třetího světa a postkoloniální dějiny. Napsal román Terorista.