Cesta

Předmluva ke knize Cesta Tento příběh je alegorií podobně jako Cesta poutn