Byl pozdní večer…

D.B.: Ty jsi syn českých rodičů, už dlouho žiješ ve Vídni, kde studuješ klasickou filologii, svůj román jsi napsal němčině a teď jsi vydal německý překlad Máchova Máje. Jak se to všechno seběhlo? Proč román, proč Máj?
O.C.: Román jsem napsal německy, protože píšu jenom německy. Už od čtrnácti. Bylo to proto, abych svoje texty mohl číst spolužákům a kamarádům a kamarádkám, aby rozuměli, když chtěli slyšet něco z české poezie.

D.B.: Měli takový zájem o českou poezii?
O.C.: No, no, no… Měli velký zájem. Moc mi tehdy nešlo třeba překládání poetistů, symbolistů i Máchy, takže jsem psal vlastní věci, které zněly, nebo spíš měly znít podobně. Krom poezie jsem psal taky divadelní hry. První mi hráli ve Volkstheatru, když mi bylo patnáct, a pak dlouho nic.
A ten román, k tomu jsem měl vlastně několikerou motivaci. dlouho jsem psal jen lyriku, divadelní hry a jakési mikro-románky s dobrodružnou zápletkou jako Drákula nebo Frankenstein. Většina pro čtení.

D.B.: Takže Tvoje psaní je většinou dopředu určené tím, že ho budeš číst nahlas publiku, jako kdysi v antice…
O.C.: Jo. A ten román jsem napsal, protože jsem odevšad slýchal, že dokud člověk nenapíše román, tak se nedostane k nakladateli. Zrovna jsem chodil na přednášku o pozdně starověkém románu. Líbilo se mi, jak jsou filmové a strašně jednoduše psané… Ne úplně všechny, samozřejmě. Třeba Dafnis a Chloe je velice umělecky napsaný, Apuleius taky píše složitěji, ale jinak je většina jednoduchá.
Můj román se jmenuje Menandros a Thaïs a napsal jsem ho vlastně podle těchhle textů, které jsou zároveň první, jimž se ve střední Evropě říká román. Ve vědě se jim říká romány, protože jsou dobrodružné, nikoli historické, jako se psalo dřív, a většinou je jejich tématem rozdělení milenců. Únos hlavní hrdinky, nevěsty a pak se ve dvou liniích vypráví osudy její a jejího ženicha. Říkal jsem si, že to je vlastně legrační schéma, se kterým se dá udělat něco hezky surrealistického. Do jednoduchého schématu přidávat třeba i věci krvavé, aby mě to bavilo a dalo se to napsat rychle. Tak jsem za pár měsíců napsal zápletku, kde je pár milenců. Ji unesou piráti a on ji hledá po celém světě. Mezitím jsou tam namíchány i typické elementy, jako když si čtenář myslí, že ona zemře, někdy jí hrozí znásilnění, ke kterému pochopitelně nedojde, protože (podle osnovy antického románu) musí zůstat pannou. A nakonec se zase najdou.
Obohatil jsem to všechno třeba o nekromantii. Zemřelý otec Thaïdy je zlou čarodějnicí přiveden k životu a věští Menandrovi, že se po happy endu celého románu s Thaïdou rozejde, ona se zblázní a zabije jejich děti. Takže se Menandros nejdřív snaží ji nezachránit, ale nakonec se holt rozhodne odporovat bohům a přece jen ji zachrání. Čtenář tedy ví, že po tom krásném happy endu přijde strašný konec.
Přidal jsem ještě vypravěče, našeho současníka, který taky hledá svou milenku jako Menandros, a částečně podle toho, co se mu děje, podobné se totiž přihází i Menandrovi. Když třeba sedí pod karmou v depresi a poslouchá její bublání, tak Menandra stihne bezvětří a nemají vodu, a když vaří polívku, tak se strhne bouře na moři. Obě roviny jsou hodně bláznivý, podle toho, jak se to hodí nebo spíš nehodí, se míchají. Třeba Menandros jede na letiště a kouká, kterým letadlem by mohl letět za Thaïdou, a ví, že se za ní žádným letadlem nedostane, protože sněží.

D.B.: Pak Tě napadlo přeložit Máj? Už před víc než rokem jsi nám delší kusy četl, takže je to už nějaký čas?
O.C.: Naše literární skupina ve Vídni má za program užívat vymoženosti české moderny, nejen surrealismu, ale i poetismu, a pro ten je Mácha důležitý, takže to muselo být přeložený. Ze začátku to bylo pro skupinu a pro holky. Taky mám špatný svědomí, že nepíšu česky, když jsem Čech, tak to takhle splácím. Předchozí překlady mě neuspokojily.

D.B.: Příliš archaická němčina?
O.C.: Ta se moc nezměnila od devatenáctého století, kdy překládali Waldau a Kapper… Spíš tihle překladatelé nebyli básníci, takže třeba nedrželi Máchův rytmus. Místo čtyřstopého jambu dávali pravidelně pětistopý, který je daleko pomalejší. Potom to zní strašně sladce, není to tak silně zvukomalebné jako v češtině. Potom jim to tak příjemně všechno plyne…
A pak je novější překlad Bablera a Schamschuly. Ti zase drželi podobu Máchových veršů jen na první pohled, na druhý už ne. Máchův jamb je totiž tak volný, že to vlastně ani nemusí být jamby, jako by se jen spočítaly slabiky a mezitím bylo dost libovůle. Ale Babler to přeložil tak, že všechny volné jamby jsou v němčině čisté jamby, takže to zní jako šicí stroj.

D.B.: Co ses snažil hlavně dodržet Ty?
O.C.: Hlavně volnost Máchova rytmu.

D.B.: Už při prvním čtení Tvého překladu hodně z nás, jak si vzpomínám, aplaudovalo tomu, jak všechny pasáže, které známe zpaměti v češtině, znějí stejnou melodií v němčině…
O.C.: Ten volnější rytmus mi zároveň umožnil překládat doslova a nacházet blízké aliterace, podobné hříčky… musím se ale přiznat, že jsem nedodržoval všude césuru alexandrinu…

D.B.: To je ovšem hrozný prohřešek!

Tady je ukázka:

Karel Hynek Mácha – Mai

Es war spät Abend – erster Mai –
Abends der Mai – war Liebeszeit.
Das Täubchen rief zur Lieb herbei,
Der Föhrenhain duftete weit.
Von Liebe flüsterte das Moos;
Und blühend log von Schmerz ein Baum,
Die Nachtigall sang ihren Traum,
Die Rose schwieg, sie seufzte bloß.
Im Sträucherschatten still zerronnen
Rauschte der See geheimes Leid,
Das Ufer hielt ihn lang und breit;
Und fremder Welten helle Sonnen,
Sie irrten durch azurne Strähnen,
Loderten dort wie Liebestränen.
Die Welten auch, die höher strebend
In ewger Liebe Zuflucht nahmen;
Bis sie – sich immer höher hebend,
Verloschen still, wie Funken schwebend –
Verirrt, verliebt zusammenkamen.
Der Luna volles Angesicht –
Bleiches sich Hellen, helles Bleichen
Die Liebste sucht, nur er muss weichen –

publikováno: 6. 5. 2012

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Neexistující imigranti IV.

Švédští demokraté – co ukazuje jejich příběh?   Úvod Máte před sebou čtvrtou, předposlední část …

Pytlácká hranice (neuvěřitelný příběh)

Další z neopakovatelných životních příhod chirurga a myslivce Otakara Březiny (1919‒2009). Tentokrát ale, milý čtenáři, šťastný …

Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, …

Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se …

Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …

Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …