Konečně Někdo!

Denně dnes vnímáme rady psychologů, psychiatrů, neurologů, sociologů, filosofů. Co navrhují: sdílení, práci doma, přírodu, sport, kulturu, četbu. Snaží se …

Alláh je na tom líp?

Islám má pro Alláha devadesát devět atributů, tak proč nazýváme Boha v našich modlitbách nejčastěji „všemohoucí“ nebo „věčný“? Když navíc – …

Křesťanský fundament ekologie

Náš Bůh není samotář. „Miliony jsou jeho sloužících, miliardy před ním stojících“ (Daniel 7,10). „Veliký zástup, který by nikdo nemohl …

Křesťan je…, a není…

Od jména „Kristus“ pochází název „křesťan“ – christianus… Od jména „křesťan“ pochází název obřadu – křest, t.j. stát se křesťanem. …

Proč se po nás nikdy nechce „oběť“?

V katolickém liturgickém kalendáři najdeme v každém měsíci roku mariánský svátek. V listopadu je to „Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě“, jak je přikázáno …

Fenomén Vacek

V tyto dny končí jeho třicetileté farářování v Letohradě, pokračuje však dál – už pětačtyřicátým rokem – jeho kněžská služba české církvi. …

Brzda, nebo plyn?

Národní muzeum v Praze vydalo sborník o ženách „Vlastním hlasem“, kde je též zmíněna Ludmila Javorová, tajně vysvěcená pastorka katolická. A já dostal …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání …

Proč, Bože, proč?

Vysoký věk, obdaření majetkem a dětmi – to byl ideál starozákonních Hebreů. Divíte se? Vždyť je to ideál i dnes, …

„Nekamenujte proroky!“

V církvi máme kromě biskupů a teologů také proroky. Omylem jsou pokládáni za věštce budoucnosti. Kdepak, jde o přítomnost! O …

Geneze Vánoc

Chcete genezi Vánoc? To znamená, jak a kdy vznikly? Já jsem pedant, a tak začnu od nuly. Nejdříve vznikl hvězdný …

Kdo se raduje

Umřel poslední farník jedné mé bývalé farnosti, šedesát pět roků, kamarád čtyřicet let. Hned nato se v neděli četlo ve …

Pan Nikdo

11. listopadu bylo svatého Martina. Prý se mu zjevil ďábel jako král a říká: „Já jsem Kristus!“ Martin na to: …