Novoroční cesta pustým lesem

Slunce už dávno zapadlo, neproniknutelná tma však v lese nepanuje. Nebesy putuje měsíc a zítra bude v úplňku. Temné siluety stromů a větví tak prozařuje ostré a stříbrné světlo. Chůze proto vyvolává efekt běžícího černobílého filmu. Černá a bílá rozhraní z tmavých kmenů a světelných polí. Zapadají kamsi dozadu do krajiny minulosti jako dny právě skončeného roku. Avšak zjevují se nové a nové jako dny právě přicházejícího roku. Pohyb se zkrátka nezastavil, byť iluzorní lidský čas proměnou letopočtu uťal jednu jeho část a vymezil tím pole nové. Panensky prázdné, nezorané? Není to pravda, zaseto už je i ve vzdálené budoucnosti semeny minulosti. Klíčí a vzklíčí.

Les nemá zdánlivě konce a náhle je tu. Jako život se štafetou smrti anebo naopak. Pohyb se nikdy nezastaví. Kde cosi končí, něco nového vždy začíná. Tak jako tady na okraji lesa. Šrafování světla a tmy zmizelo, v ústrety vystoupí ničím nerušený výhled na polabskou rovinu. I ona končí někde v temné dálce zářezem nad pražskou Trójou, nad vltavskou roklí. Teď je však ozářena měsíčním svitem, sem tam zpestřeným červeno-modro-zeleno-žlutými girlandami posledních raket ze silvestrovských ohňostrojů. Rozkvétají nad různými vesnicemi. Nejprve světelný efekt, s malinkou prodlevou následuje dálkou tlumená detonace. Je zvláštní, jak iluzorní proměnu času slavíme čím dál tím větším hlukem. Chceme snad přehlušit či potlačit vědomí o nevyhnutelných štafetách života a smrti? K něčemu se přece s novým letopočtem neodvratně přibližujeme. Anebo jde naopak o touhu prosvítit jednu z nejdelších nocí roku letními barvami, příslibem dnů delších a veselejších? Každopádně se nad polabskou rovinou už nějakou dobu klene leden. Lze tak vzpomenout na básníka J. H. Krchovského a jeho: Ledna půl, marnosti začaly žně / beznaděj bezbřehá, uvnitř i vně… Anebo na staré známé: Na Nový rok o slepičí krok. Každému zkrátka dle jeho naturelu. Ale i osudu přinese nový rok to, nač si v těch minulých zadělal.

publikováno: 2. 1. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hrstka OBOHACENÝCH BURANŮ u nás krade dotace z EU, NÁŠ stát se nemodernizuje, nelepší

V posledních letech potkávám lidi autem i vším ostatním dávající na odiv svůj luxus, stejně z nich čiší lenost a nízká inteligence, nejen sociální. Sedí na ně charakteristika Andreje Stankoviče: Hrdinou dneška je OBOHACENÝ …

Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …