Věci mají sloužit co nejdéle, ne skončit na skládce krátce po záruce

Přes 75 % lidí se dle průběžných výsledků unikátního průzkumu[1] o opravitelnosti výrobků v rámci projektu Opravme Česko setkalo s tím, že se zejména elektrické výrobky rozbijí krátce po uplynutí záruční doby. Lidé by si rádi nechali své výrobky opravit, ale často neví kde nebo to nejde. Opravy výrobků přitom předchází vzniku odpadu a šetří cenné nerostné suroviny.

S tzv. plánovaným zastaráváním, tedy s tím, že se výrobek rozbije brzy po uplynutí záruční doby, se setkalo 75,5 % spotřebitelů. „Pro tento jev se zažil název kazítko nebo ještě jeden vulgárnější. Nejedná se však většinou o žádnou konkrétní součástku, ale o celý soubor výrobních postupů, volbu materiálů apod. Výrobky jsou zkrátka často tak nekvalitně konstruované, že se brzy rozbijí a výrobci co nejvíce znesnadňují možnost jejich opravy, například rozebrání a opětovné složení. Nyní to potvrdily i zkušenosti českých spotřebitelů, které jsme dotazovali v rámci první části širšího průzkumu na téma opravitelnosti,“ říká zakladatel webu Opravárna a předseda nově založeného spolku Opravme Česko Jan Charvát.

Spotřebitelé by přitom možnost nechat si své výrobky opravit uvítali. Dle průzkumu se ale často setkávají s tím, že se opravit nedají (47,1 %) nebo by to vyšlo příliš draho (34,8 %). Průzkum také vyvrací názor, který je často používán zástupci výrobního průmyslu, tedy že lidé o opravu výrobků nestojí, protože touží po novém modelu. Tuto možnost zaškrtlo pouze 3,9 % lidí. „Na našem webu www.opravarna.cz, který spojuje opraváře a servisy se zákazníky, máme zaregistrováno přes 1000 opravářů a servisů po celé ČR. Dokážeme tedy najít zákazníkům opravu téměř na cokoliv opravitelného. Opravitelnost je 56 %. Zbytek opravit z důvodu nekvalitní konstrukce nelze nebo se to nevyplatí, protože například nejsou dostupné náhradní díly za rozumnou cenu. To se podle nás musí změnit,“ dodává Charvát.

Průzkum zjišťoval i chování spotřebitelů v oblasti recyklace elektrospotřebičů. K odborné recyklaci odevzdá svůj výrobek jen 11 % lidí, přitom červené kontejnery jsou všude kolem a díky recyklaci lze znovu využít až 80 % materiálů. „Odborným zpracováním vysloužilých elektrozařízení se snižuje nutnost těžby surovin a spotřeby energií. Pro představu – recyklací 100 mobilních telefonů ušetříte 29 litrů ropy, která by vám vystačila na 426 kilometrů,“ říká Dana Duchečková, mluvčí společnosti ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektro spotřebičů.

Podle právě zveřejněné zprávy o stavu životního prostředí ČR[2] přes pozitivní trendy v oblasti recyklace nadále převažuje skládkování komunálního odpadu (45 %) a jeho míra je dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce alarmující.[3] Kvůli ochraně životního prostředí, nerostných surovin a klimatu tak ministerstvo vidí shodně s autory projektu potenciál v další recyklaci výrobků a v jejich opravování a udržení v ekonomice co nejdéle.

„Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní změnu odpadových zákonů, která chce ukončit dnešní plýtvání, kdy využitelné suroviny končí na skládkách. Navíc tu máme celoevropská pravidla oběhového hospodářství, která by měla pomoci nejen tomu, že větší část nefunkčních věcí bude recyklována, ale ve hře je i delší životnost výrobků, lepší možnosti oprav nebo alespoň možností výrobky jednoduše rozebírat. Dnes se musíme znovu učit, že svět zkrátka není na jedno použití a věci se nekupují proto, aby se co nejdříve vyhodily, ale naopak proto, aby nám sloužily co nejdéle,“ řekl ministr Brabec.

Politické souvislosti v oblasti opravitelnosti výrobků

Boj za lepší opravitelnost výrobků a přechod na cirkulární ekonomiku bez zbytečného odpadu vyhlásila Evropská komise už v roce 2015 a v roce 2017 ho potvrdil i Evropský parlament. Během letošního prosince je na úrovni členských států EU hlasováno o klíčových normách souvisejících s lepší opravitelností výrobků (Directive on Ecodesign, Regulation on Energy Labelling). Kromě zvýšení energetické účinnosti Komise EU poprvé zahrnula do svých návrhů také komplexní požadavky, které podporují dlouhou životnost výrobků. Nyní bylo členskými státy včetně ČR schváleno, že v případě bílé elektroniky a televizorů budou muset být tyto výrobky snadno bez poničení rozložitelné a zase složitelné a výrobci budou muset dodávat po určitou dobu náhradní díly (tato doba se bude lišit dle typu, obvykle 7 let). Podobně na to mají být i další spotřebiče jako LCD či mobily. Pro členské státy by tyto povinnosti měly nabíhat postupně po roce 2020.

Více zde: www.opravarna.cz, www.opravmecesko.cz.


[1] Průzkum Opravitelnost výrobků – Spotřebitelé I. byl realizován v období 14.9.-17.11.2018 na počtu 155 dotázaných formou online dotazníků přes Survio.com. Je součástí projektu Opravme Česko podporovaného grantem Státního fondu životního prostředí. Jedná se o průběžné výsledky, komplexní výsledky na počtu 1000 dotázaných budou včetně závěrečné zprávy zveřejněny na podzim 2019.

[2] Zpráva o životním prostředí ČR 2017 https://www.mzp.cz/cz/news_20112018_zprava_o_stavu_zivotniho_prostredi

[3] ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzp-mira-skladkovani-komunalnich-odpadu-45-pct-je-alarmujici/1688996

publikováno: 5. 1. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …