Kam se má podít liberál?

„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu bránit Vaše právo to říci.“ Voltaire

Přirozeně jsem čekal, že druhá část mé úvahy publikované na Přítomnosti „Kam se mám jako liberální demokrat vrtnout?“[1] neprojde jen tak, přičemž jsem pochopitelně očekával útok zleva, který skutečně na sebe nenechal dlouho čekat. Přišel v polemické glose „A teď mě zařaďte!“[2] paní Evy Dřízhalové z New Yorku. Ostatně z toho, co napsala, její zařazení vysvítá samo.

Snad mi bude odpuštěno, že s tímto tak nesmírně snadným úkolem, k němuž jsem vyzván, chviličku posečkám, abych se mohl alespoň krátce zastavit u některých jejích tezí, tvrzení a poznámek. Učiním tak skrze dvě osoby, kolem nichž se nezanedbatelná část polemiky pí Dřízhalové točí.

První zastavení se týká pana Steva Bannona. O něm jsem ve svém článku tvrdil toto – cituji: „Viděl jsem s p. Bannonem rozhovor, nemohu s ním souhlasit v téměř ničem, ovšem že by proto neměl hovořit, mě nikdy nenapadlo.“ Co na to namítá paní Dřízhalová? Píše toto (cituji): „…odmítám řečníka typu Steva Bannona poslouchat a nedivím se, že ho spousta univerzit odmítá a zakazuje nasazovat konspirační myšlenky (pod rouškou, že pomáhá lidu) do myslí mladých nezkušených studentů.“ Co to je, proboha, za přístup? Za prvé pokud s páně Bannonovými názory tak zásadně nesouhlasím, nebylo by místo zacpávání uší lepší je detailně poznat, aby proti nim bylo možné vést polemický odpor co nejlépe? A za druhé pak, přirozeně a zejména, co takhle nechat na chudáčcích studentících a všech ostatních, aby se sami rozhodli, co si o Bannonových názorech mají pomyslet? Právě řečené vyvolává otázku, zda paní Dřízhalová zná onen Voltairův citát, jenž jsem zvolil za motto glosy, a pokud ano, tak zda svobodu slova pokládá za přežitek. Zdá se, že ano, když souhlasí se zákazem někomu mluvit tam, kde je pozván. Důkaz o tom stvořila navěky sama: litera skripta Manet. Stejně tak nechápe, že přesně toto je projev společensky zcela destruktivního polarizačního imperativu, o němž jsem ve své stati hovořil také a jenž má oponentka odmítla jako běžně neexistující. Nicméně s udivující bezelstností jej odhaluje hned u sebe samotné – buď budeš hovořit v souladu s mými názory, nebo nedostaneš slovo vůbec. Bum, hotovo, šmydra. Toto binární myšlení je děsivé, děsivé.

Pak tu máme Demokratku Alexandriu Ocasio-Cortezovou, která je paní Dřízhalovou vynášena do nebes. Náhoda, nebo ne, každopádně obě právě jmenované dámy spojují hrubě nepravdivá tvrzení. Nejprve paní Dřízhalová. Ta tvrdí, že jsem paní Ocasio-Cortezovou označil za neomarxistku. Každý se může v mém článku přesvědčit, že to není pravda. Nemohu to samozřejmě vědět s určitostí, avšak domnívám se, že tato, řekněme, mystifikace měla posloužit snaze spojit mě s příšernou stanicí Fox News, a tak ze mě implicitně učinit stoupence prezidenta Trumpa, jehož hlásnou troubou Fox je. Ať však motivována jakkoliv, je to ve vztahu ke mně hrubá a diskreditující manipulace. Ostatně, na řadě míst paní Dřízhalová vůbec nepolemizuje se mnou, ale vyřizuje si účty se stávajícím prezidentem USA, čímž opět vytváří dojem, že mám k současné hlavě USA názorově nějak blízko. Abych v tomto směru učinil situaci zcela průzračnou, odkáži k mým slovům ze svého předmětného článku. Tam jsem sice souhlasil s některými Trumpovými názory, ovšem celkově jsem se o něm vyjádřil tak, že ho považuji „za reprezentanta toho nejhoršího, co tak rozmanitá a úžasná země jako Spojené státy v sobě nese“.

Při vědomí právě řečeného pak už nepřekvapí, že se paní Dřízhalová nijak nevypořádává se lží, z níž jsem paní Cortezovou usvědčil, když ta tvrdila, že systém sboru volitelů je „stín otrokářské moci v dnešní Americe“, třebaže to je nejen, řekněme absolutně nepřesné, ale dokonce přesný opak je pravdou. Místo toho se paní Dřízhalová jala vehementně dokazovat, že sbor volitelů je zastaralý a nefunguje s vágním odkazem na změněnou demografii v USA a jakýsi průzkum. Za prvé je nutné říci, že tento „nefunkční“ volební systém, od r. 1989 vygeneroval z řad Demokratů dva prezidenty a z Republikánů tři, kteří ovšem v součtu prezidentský úřad získali pro své strany shodně na 4 funkční období. A hlavně je třeba se na něj nedívat jen podivnou konspirační optikou, nebo skrze to, že v jeho rámci zvítězil D. Trump (za to si mohou Demokraté zejména sami), případně toho, co si o něm navymýšlela nyní již kongresmanka Ocasio-Cortezová. Stoupenci jeho zrušení i zachování mají své relevantní a demokraticky stejně legitimní důvody – systém má své pro a proti a šmahem ho vyhodit do koše, protože by to momentálně bylo výhodné pro Demokraty, je znepokojivě krátkozraké, už jen vzhledem k silně zakořeněné americké federalistické ideji. Jednoduchý recept na ideální systém řešící všechna americká tradiční i současná specifika pro Ameriku neexistuje. Utilitární lež ovšem není argument za žádných okolností.

Paní Dřízhalová mě žádá o své politické zařazení, snad vedena přesvědčením, že její názory jsou tak originální, že ji nějak zaškatulkovat není možné. Je to naopak velmi snadné. Je totiž krystalicky typickou představitelkou toho proudu, pro který se vžil pojem „illiberal left“. Není jednoduché ho přeložit do češtiny, poněvadž je to antonym ke slovu „liberal“, které však v americkém jazykovém úzu znamená něco jiného než v angličtině britské a na Starém kontinentě obecně. Možná nejblíže by bylo „levice bigotní” (či levice „indoktrinovaná”, „nesvobodomyslná “ či prostě „nedemokratická“). Příznačné je, že kritika tohoto pro demokracii krajně nebezpečného proudu myšlení a jednání přichází nejen zprava (tam ho vlastně vítají, protože vynesl D. Trumpa na piedestal), ale již i z levicových řad samotných, jelikož je zřejmé, že právě tento přístup stál Demokraty Bílý dům, přičemž je spoluzodpovědný i za otevření lahve, v níž se skrýval trumpovský džin. Mně paní Dřízhalová samozřejmě věřit nebude, ale snad by mohla popřát sluchu uvážlivým intelektuálům levicové orientace. Za jiné jmenuji profesora Marka Lillu z Columbia University, jehož předloňský článek v NY Times pořádně zahýbal Demokratickou stranou (mj. zde[3], speciálně asi 5 minut cca od 34:00) a profesora Jonathana Heidta z Obchodní akademie NY University (stačí Google, Wikipedia a YouTube).


publikováno: 14. 1. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Beneš je a byl hlavním aktérem nejen paktu se Stalinem

Považuji si příspěvku kolegy S. Zapletala k mému článku o prezidentovi Benešovi. Je to výraz obvyklého patosu vůči „prezidentovi, který dělá všechno pro to, aby Němci odešli“. Nerozporuji, že první republika byla z hlediska úrovně …

Hrstka OBOHACENÝCH BURANŮ u nás krade dotace z EU, NÁŠ stát se nemodernizuje, nelepší

V posledních letech potkávám lidi autem i vším ostatním dávající na odiv svůj luxus, stejně z nich čiší lenost a nízká inteligence, nejen sociální. Sedí na ně charakteristika Andreje Stankoviče: Hrdinou dneška je OBOHACENÝ …

Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …