Pravidla jatek

Kolem 20. října 2019 se objevily nelegální videozáběry z jatek ve Všeticích na Benešovsku, které informovaly širokou veřejnost o tom, že s dobytkem bylo při jeho vykládce nakládáno v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., ve znění 409/2008 Sb.

Ze záběrů videa je jasné, že personál jatek v žádném případě nepochybil. Elektrický poháněč neplní funkci paralyzéru! Je podobný elektrickému ohradníku. Pokud se dobytče na pobídnutí elektrickým poháněčem nepostaví na nohy, je v pořádku, když se podlaha polije vodou a zvíře se mechanicky vtáhne do prostoru jatek, kde je omráčeno a poté vykrveno. Tím se ukončí jeho utrpení – což je v souladu se zákonem. Co se týče postrkování dospělého dobytka nakopnutím, tak to je naprosto nepřijatelné u mláďat (jehňat, telat, selat), ovšem dospělá kráva (cca 600 kg a více) dotyk gumové boty téměř vůbec necítí. Kdo v tomto případě mluví o ponižování, ten je mimo.

Je prakticky životu nebezpečné, aby se dobytče usmrtilo a vykrvilo na korbě přepravníku, jak je vyloženo ve shora uvedeném zákoně. Zaprvé by při takové praxi hrozila možnost zranění řezníka, který by poražení zvířete prováděl v takto omezeném prostoru, a dále, i kdyby bylo vozidlo jakkoliv vyčištěno, tak v něm zůstane pach z krve a následné nakládání dospělého dobytka by v žádném případě nebylo bezpečné (např. býci 700 kg a více by se snažili překonat naháněcí zábrany, přičemž by mohlo dojít ke zranění jak dobytka, tak obsluhy, která by nakládku prováděla).

Z argumentace zákonné normy, že by se mělo provést usmrcení dobytka na korbě, je patrno, že dochází ke kolizi teorie a praxe. Proto musíme neprodleně teorii upravit podle toho, co je možné provádět v praxi, v žádném případě ne opačně. Musíme tedy ze zákonných norem odstranit to, co odporuje praxi: je potřeba, aby bylo povinností, že nemohoucí nebo těžce pohyblivé zvíře bude vtaženo do jatek po kluzkém povrchu (např. pokropená podlaha), a poté zabito.

Příkaz pana ministra Tomana ke kontrole všech jatek je dehonestující pro všechna jatka v ČR. Musí si přece být vědom toho, že jatka v ČR jsou z hlediska odbornosti pracovníků i kontroly veterinárních orgánů na špici. Dovoluji si říct, že nikde v Evropě to není na takové špičkové úrovni jako v ČR.

Musíme si uvědomit, že to, co se nyní děje kolem jatek, se v minulosti dělo kolem sektoru zemědělství jako celku. Lživě se tvrdilo, co všechno je špatně, s čím vším musíme skoncovat a co nebudeme vyrábět. Takovou „strategii“ už jsme zde měli a její výsledky vidíme dnes a denně. V žádném případě nesmíme přistupovat na nesmyslné evropské normy, které naši úředníci „vylepšují“ tak, že likvidují potravinářství, zaměstnanost, a tím celý venkov. Cesta je přesně opačná. Musíme změnit celý systém tím, že budeme zvyšovat zaměstnanost na venkově – a k tomu přispívají právě i tyto malé potravinářské provozy, jejichž pracovníky se snaží zoufalí aktivisté dehonestovat.

Je nepřijatelné, aby podmínky pro to, co a jak se má nebo nemá na jatkách dělat, diktovali kinder manažeři bez sebemenších zkušeností v praxi.

Závěrem ještě jedna důležitá věc: každá jatka, malá či velká, která v téhle zemi, zaplať bůh, fungují, zabíjí český dobytek odchovaný českými podnikatelskými subjekty od narození, vykrmený krmivem vypěstovaným na českých polích, v této zemi zabitý a zpracovaný – to musí být hlavní podmínka pro všechna označení: KLASA, český výrobek, česká potravina, český výrobek garantováno potravinářskou komorou ČR, a proto si zaslouží označení s českou vlaječkou. Takových řezníků-potravinářů si každý musí vážit. Nikoliv těch, kteří sem dováží dělené, vykostěné, zmražené vepřové maso napíchané imunokastráty, popř. dovezených výrobků z takového masa. To již s řeznickým řemeslem nemá pranic společného.

Konečně je třeba otevřít tu nejdůležitější otázku: Jak je možné, že si někdo dovolí na soukromou provozovnu umístit nelegální nahrávací zařízení, které v řádu týdnů monitoruje provoz jatek? Neměly by nejdříve orgány činné v trestním řízení řešit tuto věc? Žijeme v demokratické společnosti. Když by chtěl takovýmto způsobem někdo vstoupit na soukromý pozemek např. v Americe, tak víme, co by nastalo. Není na čase změnit zákony tak, aby i takováto pravidla u nás platila?

publikováno: 31. 10. 2019

František Havlát

František Havlát

Odborník na zemědělství, životní prostředí a venkov / Narodil se v roce 1966 v Brně. Část jeho rodiny pochází z Čejkovic na Hodonínsku. Přestože nyní žije na Vysočině, zpracoval koncept, jak vyřešit sucho na jižní Moravě a restartovat hospodaření na venkově. Je poradcem v oblasti zemědělství, životního prostředí, rozvoje venkova, podpory rodinného podnikání a zaměstnanosti na venkově.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …

Za vraždění na hranicích

Štrougal a Jakeš se třeba dostanou k soudu, díky úsilí kolektivu Platformy evropské paměti a svědomí a jeho bývalé ředitelky paní Neely Winkelmannové, ale měli bychom uchovat v paměti naivní, nebo zrádnou, každopádně dodnes neblaze …

Jak Billy s cejchem ADHD začal mít školu rád

Článek pana Honzáka „Jak dusit skřivánky“ mě přiměl k napsání článku o americkém Billym. Kdysi ke mně chodíval do ateliéru malý baculatý pihovatý kluk, jmenoval se Billy. Do školy totiž rád nechodil, …

Hysterie na sítích jsou nejnebezpečnější virus

Někteří se ohradili proti mé glose, v níž porovnávám koronavirus s několika jinými nemocemi. Samozřejmě že by se žádná infekční nemoc neměla podcenit. Přestože má každá epidemie svoji „křivku”, může se stát, že …

Hlavně nehrotit! Palogika srabů.

Volbu Křečka za ombudsmana provázelo výmluvné mrlání: „Kdyby to tak nehrotili.“ Prý hrozba demonstracemi Milionu chvilek v případě zvolení Křečka na některé poslance zapůsobila tak, že mu dali svůj hlas. …

Pro jedno ano ne se bít

Zdeněk Bořek-Dohalský z Dohalic ve vzpomínce Ferdinanda Peroutky: Jeho největší politickou výchovou byla znalost českých dějin, a uprostřed drobné všední práce nikdy nepřestával toužit po velkém činu. Jako do duše nikoho jiného …

Evropská komise nepoleví, vědí nyní Poláci

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v úterý ve Varšavě předvedla, že Evropská komise bere vážně svůj závazek dohlížet na dodržování zásad právního státu v členských zemích Evropské unie. Během jednodenní návštěvy se …

Největší škody

Mezinárodní blamáž, kterou Česká republika utržila v očích světové veřejnosti, když její představitelé naletěli jako školáci podvodníkům z CEFC, snad časem vyšumí. Systémové škody ale zůstanou. Rozsáhlé konflikty zájmů, kdy se u některých …