Pravidla jatek

Kolem 20. října 2019 se objevily nelegální videozáběry z jatek ve Všeticích na Benešovsku, které informovaly širokou veřejnost o tom, že s dobytkem bylo při jeho vykládce nakládáno v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., ve znění 409/2008 Sb.

Ze záběrů videa je jasné, že personál jatek v žádném případě nepochybil. Elektrický poháněč neplní funkci paralyzéru! Je podobný elektrickému ohradníku. Pokud se dobytče na pobídnutí elektrickým poháněčem nepostaví na nohy, je v pořádku, když se podlaha polije vodou a zvíře se mechanicky vtáhne do prostoru jatek, kde je omráčeno a poté vykrveno. Tím se ukončí jeho utrpení – což je v souladu se zákonem. Co se týče postrkování dospělého dobytka nakopnutím, tak to je naprosto nepřijatelné u mláďat (jehňat, telat, selat), ovšem dospělá kráva (cca 600 kg a více) dotyk gumové boty téměř vůbec necítí. Kdo v tomto případě mluví o ponižování, ten je mimo.

Je prakticky životu nebezpečné, aby se dobytče usmrtilo a vykrvilo na korbě přepravníku, jak je vyloženo ve shora uvedeném zákoně. Zaprvé by při takové praxi hrozila možnost zranění řezníka, který by poražení zvířete prováděl v takto omezeném prostoru, a dále, i kdyby bylo vozidlo jakkoliv vyčištěno, tak v něm zůstane pach z krve a následné nakládání dospělého dobytka by v žádném případě nebylo bezpečné (např. býci 700 kg a více by se snažili překonat naháněcí zábrany, přičemž by mohlo dojít ke zranění jak dobytka, tak obsluhy, která by nakládku prováděla).

Z argumentace zákonné normy, že by se mělo provést usmrcení dobytka na korbě, je patrno, že dochází ke kolizi teorie a praxe. Proto musíme neprodleně teorii upravit podle toho, co je možné provádět v praxi, v žádném případě ne opačně. Musíme tedy ze zákonných norem odstranit to, co odporuje praxi: je potřeba, aby bylo povinností, že nemohoucí nebo těžce pohyblivé zvíře bude vtaženo do jatek po kluzkém povrchu (např. pokropená podlaha), a poté zabito.

Příkaz pana ministra Tomana ke kontrole všech jatek je dehonestující pro všechna jatka v ČR. Musí si přece být vědom toho, že jatka v ČR jsou z hlediska odbornosti pracovníků i kontroly veterinárních orgánů na špici. Dovoluji si říct, že nikde v Evropě to není na takové špičkové úrovni jako v ČR.

Musíme si uvědomit, že to, co se nyní děje kolem jatek, se v minulosti dělo kolem sektoru zemědělství jako celku. Lživě se tvrdilo, co všechno je špatně, s čím vším musíme skoncovat a co nebudeme vyrábět. Takovou „strategii“ už jsme zde měli a její výsledky vidíme dnes a denně. V žádném případě nesmíme přistupovat na nesmyslné evropské normy, které naši úředníci „vylepšují“ tak, že likvidují potravinářství, zaměstnanost, a tím celý venkov. Cesta je přesně opačná. Musíme změnit celý systém tím, že budeme zvyšovat zaměstnanost na venkově – a k tomu přispívají právě i tyto malé potravinářské provozy, jejichž pracovníky se snaží zoufalí aktivisté dehonestovat.

Je nepřijatelné, aby podmínky pro to, co a jak se má nebo nemá na jatkách dělat, diktovali kinder manažeři bez sebemenších zkušeností v praxi.

Závěrem ještě jedna důležitá věc: každá jatka, malá či velká, která v téhle zemi, zaplať bůh, fungují, zabíjí český dobytek odchovaný českými podnikatelskými subjekty od narození, vykrmený krmivem vypěstovaným na českých polích, v této zemi zabitý a zpracovaný – to musí být hlavní podmínka pro všechna označení: KLASA, český výrobek, česká potravina, český výrobek garantováno potravinářskou komorou ČR, a proto si zaslouží označení s českou vlaječkou. Takových řezníků-potravinářů si každý musí vážit. Nikoliv těch, kteří sem dováží dělené, vykostěné, zmražené vepřové maso napíchané imunokastráty, popř. dovezených výrobků z takového masa. To již s řeznickým řemeslem nemá pranic společného.

Konečně je třeba otevřít tu nejdůležitější otázku: Jak je možné, že si někdo dovolí na soukromou provozovnu umístit nelegální nahrávací zařízení, které v řádu týdnů monitoruje provoz jatek? Neměly by nejdříve orgány činné v trestním řízení řešit tuto věc? Žijeme v demokratické společnosti. Když by chtěl takovýmto způsobem někdo vstoupit na soukromý pozemek např. v Americe, tak víme, co by nastalo. Není na čase změnit zákony tak, aby i takováto pravidla u nás platila?

publikováno: 31. 10. 2019

František Havlát

František Havlát

Odborník na zemědělství, životní prostředí a venkov / Narodil se v roce 1966 v Brně. Část jeho rodiny pochází z Čejkovic na Hodonínsku. Přestože nyní žije na Vysočině, zpracoval koncept, jak vyřešit sucho na jižní Moravě a restartovat hospodaření na venkově. Je poradcem v oblasti zemědělství, životního prostředí, rozvoje venkova, podpory rodinného podnikání a zaměstnanosti na venkově.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …

Vidíme se přes zvláštní menšiny

Divadlo má s dalšími věcmi udržovat jakousi kontinuitu duchovního života země a tím znovu a znovu oživovat, obnovovat a kultivovat samotnou identitu národního společenství. To samozřejmě neplatí jenom o divadle, to platí i o filmu, výtvarném umění …