Zklamání z rozumu

Domnívám se, že jedna z příčin, proč nás omrzel rozum, je ještě jiné zklamání: že už nemůžeme obsáhnout celé pole a ovládnout …

Jednooký

Výtka historikům, dramatikům i filmařům o tom jejich přesvědčení, že hrdinným se člověk stává, až když ho někdo poníží nebo najde tu …

Čapkova zvířecí pravda

Svou Kritiku slov, z níž jsou i úvahy o výrazech Pravda a Zvířecí, napsal Karel Čapek krátce po první světové válce. Jako některé další jeho …

Zvíře politické

Byl to myslím Aristoteles, který definoval člověka jako (zóon politikon) politické zvíře. Myšlenka je to náramně moudrá. Není jen docela …

Tedy o tak zvané mladé generaci

Sám o sobě a věcech závažnějších. Zjišťuji, že se dost, ba až silně nelíbím některým li­dem, kteří se veřejně a …

O alelidech

Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí, kteří ke všemu, s čím se setkají, mají nějaké „ale“, nějakou svou výhradu. …

Reforma školy

Čekal jsem, že se proti reformě střední školy, jak ji publikovalo ministerstvo školství, ozve jedna nejradikálnější námitka: že jde-li nám …

Výsměch okřídlené lži

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, …

Ježišmarjá, co se stalo?

„Já se ti divím,“ křičela paní Dinah. „Kdyby to byli pořádní lidé, šli by k starostovi, a ne takhle žebrotou! …

Proč nejsem komunistou?

Tato otázka se z čistě jasna vynořila mezi několika lidmi, kteří byli nakloněni čemukoli spíše než tomu, aby se bavili …

Vzpoura davů?

Španělský filosof José Ortega y Gasset razil toto slovo jako titul své knihy, ve které se pokouší podat diagnosu kulturního …