O alelidech

V rozmělňování svých vlastních argumentů jsme dnes opravdu velmi dobří. Než si jasně říct tohle ano/ tohle ne, raději svou …

Datum publikace:
8. 8. 2022
Autor článku:
Karel Čapek

Zklamání z rozumu

Domnívám se, že jedna z příčin, proč nás omrzel rozum, je ještě jiné zklamání: že už nemůžeme obsáhnout celé pole a ovládnout …

Datum publikace:
16. 1. 2021
Autor článku:
Karel Čapek

Jednooký

Výtka historikům, dramatikům i filmařům o tom jejich přesvědčení, že hrdinným se člověk stává, až když ho někdo poníží nebo najde tu …

Datum publikace:
2. 6. 2020
Autor článku:
Karel Čapek

Jak oživovat živé a vládnout hadrům na holi

Toho dne večeřel Pilát se svým pobočníkem: byl to mladý poručík Suza, rodem z Kyrenaiky. Suza ani nepozoroval, že je místodržitel …

Datum publikace:
12. 4. 2020
Autor článku:
Karel Čapek

Čapkova zvířecí pravda

Svou Kritiku slov, z níž jsou i úvahy o výrazech Pravda a Zvířecí, napsal Karel Čapek krátce po první světové válce. Jako některé další jeho …

Datum publikace:
6. 9. 2019
Autor článku:
Karel Čapek

Zvíře politické

Byl to myslím Aristoteles, který definoval člověka jako (zóon politikon) politické zvíře. Myšlenka je to náramně moudrá. Není jen docela …

Datum publikace:
22. 2. 2019
Autor článku:
Karel Čapek

Tedy o tak zvané mladé generaci

Sám o sobě a věcech závažnějších. Zjišťuji, že se dost, ba až silně nelíbím některým li­dem, kteří se veřejně a …

Datum publikace:
27. 12. 2018
Autor článku:
Karel Čapek

Těm, co mají odpověď na všechno

Jsou lidé, kteří ve své bibli (ať je to kterákoliv) mají odpověď na všechno; nemusí si ničím trápit hla­vičku; jejich …

Datum publikace:
27. 12. 2018
Autor článku:
Karel Čapek

O alelidech

Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí, kteří ke všemu, s čím se setkají, mají nějaké „ale“, nějakou svou výhradu. …

Datum publikace:
26. 7. 2018
Autor článku:
Karel Čapek

Reforma školy

Čekal jsem, že se proti reformě střední školy, jak ji publikovalo ministerstvo školství, ozve jedna nejradikálnější námitka: že jde-li nám …

Datum publikace:
3. 9. 2017
Autor článku:
Karel Čapek

Výsměch okřídlené lži

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, …

Datum publikace:
7. 12. 2016
Autor článku:
Karel Čapek

Ježišmarjá, co se stalo?

„Já se ti divím,“ křičela paní Dinah. „Kdyby to byli pořádní lidé, šli by k starostovi, a ne takhle žebrotou! …

Datum publikace:
21. 12. 2013
Autor článku:
Karel Čapek

Proč nejsem komunistou?

Tato otázka se z čistě jasna vynořila mezi několika lidmi, kteří byli nakloněni čemukoli spíše než tomu, aby se bavili …

Datum publikace:
27. 6. 2013
Autor článku:
Karel Čapek

Zapomeňte na svůj vlastní životní normál!

Ve své utopii ,,The Brave New World´´ nám vedle jiných luzných vyhlídek líčí Aldous Huxley, jak to bude mít budoucí …

Datum publikace:
9. 6. 2013
Autor článku:
Karel Čapek

Vzpoura davů?

Španělský filosof José Ortega y Gasset razil toto slovo jako titul své knihy, ve které se pokouší podat diagnosu kulturního …

Datum publikace:
29. 5. 2013
Autor článku:
Karel Čapek