Petr Nůsek

PROFESIONÁLNÍ ŠERMÍŘ / Petr Nůsek (nar. 1967) je český profesionální choreograf, učitel a poradce pro dobový šerm a boj, specialista na sportovní šerm fleret, na zbraně a zbroj pro film a divadlo, šermíř v šermířských představeních, filmový dvojník a bojovník. Profesionálnímu šermu se věnuje od roku 1988.