Paradox těžké viny

Kráčela krajem žížala

měla jen kalhotky a sako.

Kráčela, už si zoufala,

neb sousedka jí řekla: pako!

Věděla, co jsou sekvence

a nechtěla se zpátky vracet,

snoubenec jí spad z kredence

a jí se chtělo děsně zvracet.

Možná, že byla těhotná

nebo to bylo z toho vína.

Vina je vždycky nehmotná

a přesto je to těžká vina.

***

Ukázka z připravované sbírky Radkina Honzáka Dobře vám tak!

***

Kognitivní poezie, literární žánr představující spojení poetického účinku básnického nebo esejistického textu s didaktickou a vědeckou osvětovou funkcí, aniž by autor rezignoval na umělecké, estetické a vědecké kvality své tvorby. Počátky kognitivní poezie sahají hluboko do starověku, kdy se archaičtí básníci či bardové ve společnosti, která písmo neznala nebo je užívala jen v omezené míře, snažili prostřednictvím orálně prezentovaných poetických skladeb zachovat v kolektivní paměti genealogické, historické a technologické informace, důležité pro identitu, reprodukci a prosperitu dané společnosti. Mezi takové počiny patří zejména: staroegyptská naučení (sbajet) Chufuova syna Hardžedefa (žijícího okolo 2600 př. n. l.) a vezíra Ptahhotepa (žijícího za faraona Džedkarea Isesiho, okolo 2400 př. n. l.) přinášející rady, jak se chovat v určitých situacích v oblasti veřejné i v rodinných a soukromých záležitostech, 24. století př. n. l.

 

publikováno: 17. 8. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …

Vidíme se přes zvláštní menšiny

Divadlo má s dalšími věcmi udržovat jakousi kontinuitu duchovního života země a tím znovu a znovu oživovat, obnovovat a kultivovat samotnou identitu národního společenství. To samozřejmě neplatí jenom o divadle, to platí i o filmu, výtvarném umění …