Paradox těžké viny

Kráčela krajem žížala

měla jen kalhotky a sako.

Kráčela, už si zoufala,

neb sousedka jí řekla: pako!

Věděla, co jsou sekvence

a nechtěla se zpátky vracet,

snoubenec jí spad z kredence

a jí se chtělo děsně zvracet.

Možná, že byla těhotná

nebo to bylo z toho vína.

Vina je vždycky nehmotná

a přesto je to těžká vina.

***

Ukázka z připravované sbírky Radkina Honzáka Dobře vám tak!

***

Kognitivní poezie, literární žánr představující spojení poetického účinku básnického nebo esejistického textu s didaktickou a vědeckou osvětovou funkcí, aniž by autor rezignoval na umělecké, estetické a vědecké kvality své tvorby. Počátky kognitivní poezie sahají hluboko do starověku, kdy se archaičtí básníci či bardové ve společnosti, která písmo neznala nebo je užívala jen v omezené míře, snažili prostřednictvím orálně prezentovaných poetických skladeb zachovat v kolektivní paměti genealogické, historické a technologické informace, důležité pro identitu, reprodukci a prosperitu dané společnosti. Mezi takové počiny patří zejména: staroegyptská naučení (sbajet) Chufuova syna Hardžedefa (žijícího okolo 2600 př. n. l.) a vezíra Ptahhotepa (žijícího za faraona Džedkarea Isesiho, okolo 2400 př. n. l.) přinášející rady, jak se chovat v určitých situacích v oblasti veřejné i v rodinných a soukromých záležitostech, 24. století př. n. l.

 

publikováno: 17. 8. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …