Proč nejde Greta radši na pivo?

Dovoluji si napsat svůj názor na Gretu Thunbergovou, neboť mě k tomu donutily komentáře a titulky článků (jako např. zda je „prorok“ nebo „loutka“).

Pravicová média, zejména stanice FOX, se pustila do hnutí mladých o klimatu a udělala z nich veřejného nepřítele číslo 1. Např. v australských novinách (Sky News) nazvala krajní pravice protestující mládež nevzdělanou sobeckou skupinou, která nemá ani zdání, za co vlastně protestuje, a postoj k nim byl zakončen slovy: Probuďte se, dospějte a držte hubu do té doby, než budete mít fakta – pak teprve protestujte! Pokud vím, fakta jsou již nasnadě a i sir David Attenborough, který se věnuje studiu přírody celý svůj život (Blue Planet) se drží za hlavu a sám prohlásil, že mladí vidí a cítí věci JASNĚ.

Greta Thunbergová se samozřejmě stala hlavním terčem tohoto vitriolu. Protrumpovská propaganda dokonce přirovnávala její projev k nacistické propagandě a hlas Grety jejího proslovu v UN ve videu byl editován a nahrazen hlasem Adolfa Hitlera (za což se pak museli omluvit). Extrémní pravicová BREITBART News rozhlašovali, že by potřebovala „nařezat“ a poslat k psychoterapeutovi. Byly i pokusy ji zkompromitovat Georgem Sorosem, objekt antisemitské propagandy, ale ani to se nepovedlo…

Naštěstí mládež je proti takovým nařčením imunní, neb jsou ještě příliš svobodní a hlavně nejsou finančně spřaženi s politickými stranami. Jednoduše řečeno, mládeži je jedno, co si dospělí, skeptici, zkorumpovaní politici myslí a jejich nevinnost je odzbrojující.

Greta je dle mého názoru v jedinečném postavení svého mladého, ještě nezkaženého věku. Je přecitlivělá, úporná, naléhavá a trpí depresemi (a kdo netrpí?) a její stav zvaný Aspergerův syndrom (forma autismu) se odlišuje od jiných norem chování, a jak sama říká, stala se jí „hybnou silou“ (super power). Na svůj stav Greta reaguje velice zdravým způsobem a je soustředěna na efektivní aktivismus.

A neměli snad různé stavy i jiní významní lidé, jak umělci, hudebníci, vědci, politici (jako byl Churchill, Lincoln)? Co je přinutilo vyjádřit se JINAK než „normální“ lidé? A vůbec, co to je NORMÁLNÍ? A co my víme, jak na tom byla Johanka z Arku, které se v mladém věku „rozsvítilo“ a svou dětskou kuráží, ale i moudrostí dokázala jít za svým cílem? Jak by asi dopadl Ludwig van Beethoven, kdyby se léčil proti depresi, obsesi a hněvu? Jestlipak by se namísto skladatele nestal obyčejným poštovním úředníkem? A copak Petr Iljič Čajkovskij, který celý život pociťoval depresi a lítost? Jeho hudbu dnes posloucháme se zkoprněním! A co kdyby přišel Ježíš a začal rozmetávat stánky bohatých kupců ve spravedlivém hněvu? Zavřeli bychom ho jako vandala nebo teroristu?[1]

Greta je rozzlobená jako mnoho jiných a samozřejmě, že zloba a protesty nepomohou. Mluví rozčileně, zaníceně, neboť cítí, že není dost času, a proto žádá dospělé o pomoc. Korporace, vlády, vzdělávací zařízení a i místní lokality.

NEPTEJTE SE MĚ, PTEJTE SE VĚDCŮ! pravila.

Greta nechce vést ozbrojené války, ve kterých tak vynikáme, ale je přesvědčena stejně jako já, že se řítíme do přírodních katastrof zaviněných naší neuváženou lidskou činností.

Ničíme lesy, vysoušíme močály (na pastviny pro hovězí dobytek) znečišťujeme řeky, chemikáliemi otravujeme půdu. Oceány jsou plné plastu, ryby hynou, korály mizí! (Co je nám do „korále“, pojďme radši na pivo!) Poslední zjištění zní, že v Severní Americe za poslední desetiletí zahynulo 2,9 bilionu ptáků.

Psychopatů jako jsou Trump a váš Babiš se ptát nebudeme, ti nás nespasí. Jejich arogance, neznalost, necitlivost a hamižnost je životu nebezpečná. Nepotřebujeme, aby nám mazali „med kolem huby“ o tom, jak se „máme“, což je jen lež a mystifikace davu.

Ano, mohli bychom žít v RÁJI, a přitom si děláme PEKLO!

Klimatizační změny tedy mohou být důvodem i naléhavým okamžikem, abychom se probudili my dospělí a zamysleli se a pomohli ozdravit planetu pro další generace. Ať vědí nebo nevědí! Ale tuší!

A že Greta nevidí „cenu a celistvost problému?“ Jen abychom jednou nezaplatili CENOU ŽIVOTA!

Zdraví,

Eva z New Yorku


[1] Pozn. autorky: American Psychiatric Association uveřejnila poslední verzi své „bible“ o mentálních poruchách zv. DSM-5, katalog o 300 kategoriích mentálních poruch. Praví, že 50 procent populace má nějakou poruchu. Jste stydliví, jako byla Emily Dickinsonová? Máte „uhýbací poruchu“. Jste posedlí čísly? Máte „poruchu autistického spektra“ jako měl Isaac Newton. Máte problémy s narcisismem a s abnormálním apetitem pro sex? Musíte být politik. Jste osoba, která shromažďuje věci? Pak máte „poruchu hromadění“. Ovšem jste-li úspěšný v obchodu a máte v bance biliony – pak budete na předních stránkách časopisů!

publikováno: 3. 10. 2019

Eva Dřízhalová

Eva Dřízhalová

/ Narozena v roce 1951 v Praze, přeživší komunismus a vyhozena konečně v roce 1979 za rodinou do Spojených států. Pracovala jako číšnice, malovala, kreslila a stala se nezávislou umělkyní, inspirována přírodou, vědou, poezií a životem. Napsala a ilustrovala knihu Twinkle Twinkle Red star o životě za železnou oponou. Poslední dobou se zajímá nejen o politickou situaci tam, kde žije, ale i o politické dění v Evropě , neb považuje za svou povinnost jako umělec odrážet, co se děje kolem nás.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …

Nobelovky mluví o nás

Udělení Nobelových cen prozrazuje i jistou logiku dnešního uvažování o tom, čím se lidstvo má zabývat a čím trpí. Letošní výsledky ukazují, že zájem lidstva míří k: evoluci kosmu a jeho objevování (cena za …

Pochybovat před prezidentem?

Na prezidenta Masaryka vzpomíná Sylva Macharová (vedoucí naší první ošetřovatelské školy v letech 1923–1931). Její pochybování před prezidentem o vlastních slabých silách může dnes někomu znít až bizarně. Vždyť bereme už za …

Werich „hysterický“ dávno před Gretou?

Víte, my můžeme kácet lesy, je-li to bezprostředně nutné. Je ale čas zkoncovat s jejich ničením! Lesy naříkají pod sekyrou, doupat divoké zvěře ubývá, hnízda ptáků osiřují.   Řeky se …

Kdo jste byl, Mistře, a co po Vás přemenujem?

Náš patron medu a dětinskosti se jednou v Německu vzepřel zaběhlé mašinérii produkce pro místní babitschky. Jedna z nich mu na koncert přinesla dokonce zlatou cihlu neznámého původu. Přemluvil producenty, že si natočí …

Keď si už Jánošík nazbíjal, dofrasa s tým všetkým

Praktici života udávají tón a zažívají velkolepé žně. Jejich guru jim ukazuje, kam až lze posouvat hranice vkusu a studu, respektive nevkusu a nestudu. Od chvíle, kdy vyšlo najevo, že mu prošel i únos …