Papaláši z AVU promluvili – poučné i pro neumětely!

Stanovisko k pamfletu vedení AVU na Michala Blažka.

Sochař Michal Blažek ve svých zpravodajích ironicky napadá přímo a kus po kuse věci, které považuje za podvody, lži a pitomosti. Pranýřuje věci a tendence, které převládají, usilují vládnout, ne marginálie. Je sochař a učil na Akademii výtvarných umění, takže si často bere příklady současného úpadku mluvení i konání ze svého prostředí. Díky příkladům odsud ale míří na mnohem širší prostor.

Místo polemiky k jednotlivým věcem a vyvrácení jeho názorů mu několik titulářů z vedení AVU poslalo dopis a rozeslalo všem adresátům Blažkových tiskovin a dalo na web školy.

Je důležité se podívat soustředěně, jak a jakým tónem se dnes kdekdo nestydí mluvit a psát, proto považuji kauzu za poučnou pro všechny, komu už není všechno jedno.

Jazyk, logika argumentace a tón dopisu jsou tak výmluvné, že stojí za analýzu – charakter autorů se z toho vyloupne, jak ulitý:

Šestice vedoucích AVU
ve složení:

MgA. Tomáš VANĚK, rektor
Bc. Eva ELLINGEROVÁ, kancléřka
PhDr. Vít HAVRÁNEK Ph.D. prorektor pro zahraniční záležitosti
PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti
PhDr. Evžen MRÁZEK, kvestor
doc. Mgr. art Dušan ZAHORANSKÝ, prorektor pro studijní záležitosti

 1. vyhrožuje soudem Blažkovi za to, co sami nazývají už v první větě „ve věcné rovině satirickými“ Blažkovými „komentáři dění na AVU“. V jejich pojetí tedy může být satira dění – dokonce nikoli osob, ale jenom dění – trestná. Sami umělci navrhují na konci svého dopisu tuto satiru klasifikovat jako trestný čin „křivé obvinění“. 
 2. nálepkují bez jediného důkazu Blažkovy názory jako „konzervativní pozice tzv. ‚klasické‘ sochy a malby… neakceptující proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made“. Neboli – pro méně zasvěcené – v Blažkovi (z pozic vlastní ideologie) nalezla šestka nepřítele, kterého označuje za konzervu a zpátečníka. Soudruzi jsou zjevně pokrokáři a tohle nesnesou…Důkaz Blažkovy konzervativnosti, blahodárnosti pokroku, nebo vůbec pokroku v umění po Duchampovi atd… zase chybí – o tom se na AVU nediskutuje. Co když jde ale vývoj jinam? To je ani nenapadne, že jejich dnešní produkce je možná úpadková, nebo jejich ideologickým ptydepe sama konzervativní? Jestli je jejich myšlení v takové nouzi, že postrádá měřítko a kritický odstup, kde je pak jejich tvorba?
 3. určují co je a není legitimní kritika nebo vůbec názor: „neztotožňujeme se, ale je legitimní…,“ píší akademici z AVU s přezíravou dikcí jako ti, co na rozhodování o legitimnosti mají nárok – odkud? Že mají tituly a funkce? Argument opět chybí… 
 4. mluví o „těch, kteří (s nimi) nesouhlasí“, aniž mají odvahu říci jediné jméno, nebo jim za tu námahu čtenáři jejich listu nestojí? Nestojí za jmenování ani jejich oponenti? Opět samolibost a žádná argumentace.
 5. uvedená šestice z vedení Akademie vyjadřuje své pojetí svobody, které je posvěcené osvícenou vrchností, „vocamcať pocamcať“ slovy: „Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali.“ To si přeložme: povýšeně ignorovat věcné námitky jednotlivce je pro naši šestici vedoucích AVU totéž co „respekt k různosti“ a mlčet k projevům nesouhlasu s vedením chápou jako dar „maximální svobody“!?
 6. neobtěžují se najít ani jeden příklad Blažkovy kritiky „bez jakéhokoli reálného podkladu“. Ani se jeho „nepravdivými tvrzeními“ vůbec nezabývají možnou akademickou oponenturou. Nevyzývají k disputacím. Zato naše šestice vedoucích ubuleně běží nakrmit čtenáře svého Stanoviska, že je Blažek „veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají“!
 7. bolševickou a vůbec podlou pseudoargumentaci charakterizovalo odedávna hlavně to, že obviňovala lidi z úmyslů – žalobci jako by lépe, než sám dotyčný věděli, proč, co, kdo myslel. Tak i naše šestice vedoucích vidí do Blažka jako do kozy: „Snahu Michala Blažka akademické pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku“. Blažkovi nejde o kritiku, ale chce „dehonestovat a osočit“, což „jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit“. Proto také nemá žádný Blažek právo mluvit o nějaké kritice a není potřeba s ním polemizovat. Přesně tak argumentovali u „soudu“ bolševičtí prokurátoři proti zlovolným kritikům tehdejšího svatého režimu, který mohl kritizovat jedině blázen nebo zločinec, často ve spojení s nepřátelskou cizinou.
 8. Blažka je tedy potřeba kriminalizovat: „Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.“
 9. „nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat“ – ano soudruzi z AVU, žádné polemizování se sprosťákem.Už nelze mlčet!

  Nařčení a jeho motivy je naší šestici zjevné bez důkazu, bez příkladu – je to čisté odhalení zpátečnického a rozvratného Blažkova záměru!

 10. velká šestka AVU hrozí Blažkovi: „jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění.“

Jak asi vypadá vědecká a umělecká práce těchto šesti vedoucích Akademie, když jejich myšlení ovládá tahle logika? Kolik pravidel universitní disputace je tu porušeno na tak malém prostoru?

Lidé, kteří opustili pochopení umění, které pojmenoval třeba Platón jako péči o to nejcennější – duši člověka – pomocí plození krásy, se zjevně stali veskrz prolhanými mocipány – jejich hnusný, nadutý jazyk i typická papalášská logika jejich argumentace/neargumentace v pamfletu nazvaném „Stanovisko vedení AVU…“ to demonstruje. Neopustili, co je staré, ale opustili to podstatné. Jejich řeč není nová, progresívní, ale hnusná a blbá.

Těch pár odstavců muselo sestavovat 6 titulovaných lidí? a s rozesláním jim ještě musela pomoci sekretářka? To je výkon!

Uzavírám na základě analýzy společného díla šesti vedoucích z AVU, které pojmenovali Stanovisko, že z hlediska odborné úrovně textu a logiky argumentace se nabízí jediné doporučení těm 6 i každému, kdo se vyjadřuje a chová podobně:

Vraťte tituly, než se někdo, kdo na to má čas, podívá zblízka na úroveň vašich dalších duševních výkonů v ostatních vašich akademických pracích.

Autor takových textů, jako je Stanovisko, není hoden ani maturity na umělecké škole. Kolegové z AVU se za své vedení staví, nebo teprve postaví, už svým mlčením. Anebo se v zájmu své umělecké i lidské integrity a smyslu instituce zvané AVU proti tomu postaví. Odpor je přirozená reakce na hnusnou věc a zhnusení je důkaz, že akademici, studenti i učitelé, mají ještě pajšl v pořádku. Podle reakcí se uvidí, jak si na tom AVU stojí.

***

Stanovisko vedení AVU k pamfletům Michala Blažka

Pamflety Michala Blažka ve věcné rovině satiricky komentují dění na AVU v Praze. Kritizuje akademické dění z konzervativních pozic tzv. „klasické“ sochy a malby.

Vyjadřuje názor těch, kteří neakceptují proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made. S tímto názorem se neztotožňujeme, ale je legitimní.

Naše škola prosazuje svobodu projevu na akademické půdě v maximální míře. Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali.

Nelze je však již bez dalšího přehlížet, pokud je povaha některých výroků Michala Blažka zjevně nepravdivá, či zasahuje do osobnostních práv konkrétních osob a hranici korektní kritiky překračuje.

Michal Blažek ve svých pamfletech opakovaně hanlivě označuje akademické pracovníky AVU a bez jakéhokoli reálného podkladu je nepravdivými tvrzeními veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají.

Snahu Michala Blažka akademické pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku, nýbrž je třeba tyto expresivní výroky a hodnotící soudy považovat za adresné, nepravdivé a nepodložené, což jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit. Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.

Bude-li proto Michal Blažek v těchto útocích i nadále pokračovat jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění. 

V Praze dne 1. 3. 2019

Tomáš Vaněk
Dušan Zahoranský
Pavlína Morganová
Vít Havránek
Eva Ellingerová
Evžen Mrázek

Vyřizuje: Markéta Strnadová
tajemnice rektora
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, 170 22  Praha 7
t: 220 408 211
e: marketa.strnadova@avu.cz
www.avu.cz

17 3 2019

Autor: Michal Blažek.

publikováno: 17. 3. 2019

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Epidemie 2020: Někdo za to může

O původu epidemie se ve zprávách objevují velice zajímavé a důležité články – věrohodné i nevěrohodné. Otázka vzniku …

Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …