Dalimil Toman

Programový ředitel Hnutí Brontosaurus / Mgr. Dalimil Toman (nar. 1976) je programovým ředitelem Hnutí Brontosaurus. Celoživotně se věnuje tématu dobrovolnictví zejména při výchovné práci s dětmi a mládeží a péči o přírodní a kulturní dědictví. Pochází z Mikulčic, absolvoval sociální pedagogiku se zaměřením na volný čas na MU. Osobně přes 25 let dobrovolnicky vede dětský přírodovědný oddíl, pořádá víkendové a prázdninové akce pro mládež a věnuje se ochraně přírody lužních lesů. Aktuálně vykonává funkci předsedy regionálního centra Hnutí Brontosaurus Podluží.