Profilový obrázek

Miroslav Petříček

Filosof, estetik a překladatel, profesor na FF UK /

Jan Dotřel: Vteřiny symetrie

Fotografie se někdy sbližuje s malířstvím, jindy naopak; někdy aranžuje, jindy nikoli; chce být dokumentem, a současně chce znepokojovat náznaky. …