Žid přesvědčením i typem, slovanský citovostí a naivitou

„Spisovatel Šalom Aš zajel do Prahy. Vyšel mu u nás román Matka.“ Karel Čapek o tomhle zvláštním sionistovi, který psal v jidiš a snášel množství urážek odevšad, že křesťany se židy považuje za „spojené osudem“(One Destiny: An Epistle to the Christian) píše velice přátelsky, s nadšením ze vzájemné blízkosti (DB):

Dost veliký a rozložitý, se silným nosem a měkkou tváří; z Polska rodák, Amerikán občanstvím, pobytem v Nice. „Neumím dobře německy ani rusky ani anglicky,“ omlouvá se, „já umím jenom jidiš.“ A prý česky by chtěl umět; prý je to taková měkká řeč se svými změkčenými souhláskami, jako když maminka mluví k dítěti, tvrdí autor Matky. Je žid přesvědčením i typem; ale je něco nesmírně slovanského v jeho citovosti a naivitě, v jeho rozevlátém a širokém naturelu, v jeho nezakrývaném sklonu k dojetí. Je životní optimista, ale nedovede se smířit s dvojím bolestným zklamáním svého života; jedním je ruské bolševictví a druhým německý nacismus. V Praze se cítí šťasten: pro úctu k Masarykovi, pro strašidelnou romantiku Starého Města a pro nás samotné – „jste kritičtí a máte smysl pro humor,“ praví; „to oboje je zárukou svobody“. A vzpomíná, jak v roce osmnáctém oslavovali naši krajané v Novém Yorku počátek naší svobody ohňostroji a průvody; tehdy se k jejich oslavě připojili všichni židovští sousedé všech jazyků se svatebním blahopřáním: Mazltov! Mnoho štěstí! A stejným „Mazltov“ zdravil Šalom Aš naši republiku.

Lidové noviny 1936.

***

Šalom Aš (1880–1957), cs.wikipedia.org

publikováno: 6. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Beneš je a byl hlavním aktérem nejen paktu se Stalinem

Považuji si příspěvku kolegy S. Zapletala k mému článku o prezidentovi Benešovi. Je to výraz obvyklého patosu vůči „prezidentovi, který dělá všechno pro to, aby Němci odešli“. Nerozporuji, že první republika byla z hlediska úrovně …

Hrstka OBOHACENÝCH BURANŮ u nás krade dotace z EU, NÁŠ stát se nemodernizuje, nelepší

V posledních letech potkávám lidi autem i vším ostatním dávající na odiv svůj luxus, stejně z nich čiší lenost a nízká inteligence, nejen sociální. Sedí na ně charakteristika Andreje Stankoviče: Hrdinou dneška je OBOHACENÝ …

Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …