Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit nebude: tento úřad se má podle jeho slov zabývat ochranou obyčejných lidí, nikoli menšin.

Můžeme vést debatu o tom, zda a v jaké míře by se měl veřejný ochránce práv zabývat nenávistí vůči příslušníkům různých menšin. Není ovšem možné, aby ombudsman tuto nenávist podporoval a legitimizoval, což je bohužel přesně to, co Stanislav Křeček dělá: prokremelsky laděné Svobodné rádio, které vysílá na vlnách xenofobní nenávisti vůči všemu, co není bílé, heterosexuální nebo jinak „normální“, zveřejnilo informaci, že u nich Stanislav Křeček vystoupí.

Svobodné rádio – kromě toho, že šíří dezinformace a konspirační teorie o chemtrails, iluminátech, novém světovém řádu a jiných spiknutích – dělí občany do několika kategorií. Do nejvyšší protektivní třídy spadají voliči a členové SPD a DSSS, což jsou politická uskupení, jichž je Svobodné rádio mediálním partnerem (z toho důvodu je také vše, co hovoří ve prospěch Tomia Okamury nebo Tomáše Vandase pravda, i kdyby to byla lež, a naopak).

Do ostatních skupin jsou lidé řazeni podle biologických odlišností. Nejčastěji podle hustoty a rozmístění melaninu, jenž způsobuje pigmentaci kůže nebo zbarvení vlasů. Do nižších tříd tak spadají lidé, kteří vypadají jinak než Vladimír Kapal, hlavní postava rádia. Patří sem „hnědočeši“ (na Svobodném rádiu hojně používaný termín), samozřejmě příslušníci negroidní rasy, Arabové, ale třeba i „zrzci“ – ti jsou prý poznamenáni od ďábla a ničeho dobrého se od nich nikdy nedočkáme (patří sem například Václav Havel nebo Mikuláš Minář).

Samostatnou nižší kategorii pak tvoří jedinci s různými vývojovými poruchami, kam nepatří jen „postižená Greténka“, ale také lidé s odlišnou sexuální orientací, „nekřesťanským“ vyznáním nebo zkrátka jen jiným názorem. Není totiž možné, aby měl zdravý, racionálně uvažující člověk jiná přesvědčení než Vladimír Kapal. Příslušníci této třídy musí být proto buď šílení, nebo zaplacení (ideálně Georgem Sorosem). V obou případech se však jedná o nebezpečný jev, který je třeba eliminovat. S tím samozřejmě souvisí soupis nepřátel – například seznam prodejen kebabů, který dává Svobodné rádio dohromady (k čemu má sloužit, raději nechtějme domýšlet).

Pokud Stanislav Křeček jakožto ombudsman na Svobodném rádiu vystoupí, pak bude ze své pozice legitimizovat médium, které otevřeně vyjadřuje nenávist vůči nejrůznějším menšinám i jednotlivcům. Nelze přitom očekávat, že by Vladimíru Kapalovi jeho názory vymlouval – nejen proto, že s nimi nejspíše nebude mít žádný morální problém, ale především proto, že takto Svobodné rádio nefunguje. Každý host, který na něm vystupuje, slouží pouze jako další záminka k neustále se opakujícím lžím a proklamacím. Stanislav Křeček by byl tudíž zářnou výjimkou, pokud by tento koncept narušil.

 

publikováno: 24. 2. 2020

NEJNOVĚJŠÍ články


Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …