Pro jedno ano ne se bít

Zdeněk Bořek-Dohalský z Dohalic ve vzpomínce Ferdinanda Peroutky: Jeho největší politickou výchovou byla znalost českých dějin, a uprostřed drobné všední práce nikdy …

Čapka nezabili Němci, ale Češi

Vítězství všech rozměrů života. Ferdinand Peroutka napsal během svého exilu ve Spojených státech amerických stovky článků, komentářů, projevů a úvah. …

Kdo je a kdo není gentleman?

Program časopisu vysílaného vzduchem RFE a proroctví. Snad ještě nikdy nedal národ národu takový dar. Jestliže, jak tomu ve skutečnosti …

Lže se

Rozmach lhavosti ukazuje na ochablost. V našem veřejném životě začíná to důkladně smrdět lží. Veřejně činní lidé si zvykli brát …

Jací jsme

Otázka naší národní povahy stala se v říjnu r. 1918 obzvláště aktuální. Není pochyby, že osudy tohoto státu nedají se …

Krise manželství?

Podle některých množících se známek lze souditi, že staré zřízení manželství pomalu přestává být samozřejmostí a že kráčí vstříc době, …

Pryč s …. a co potom?

Mezi pokřiky, které se nyní rozléhají nad touto nešťastnou zemí, nechybí ovšem: pryč s humanitou! Volá se to tak silně, …

Politická role senátu

Několik citací z článku Ferdinanda Peroutky z 24. ledna 1924, který si lze přečístv našem archivu. ,,Předpokládejme, že by někoho …

Lže se

V našem veřejném životě začíná to důkladně smrdět lží. Veřejně činní lidé si zvykli brát lež na svědomí s docela …

Vůdce odchází…

Dnešní kandidáti na prezidenta se patrně nevyhnou poměřování s T.G.M. K tomu odkazujeme prostřednictvím několika citací z článku Ferdinanda Peroutky …