Úskalí referenda

Zastánci přímých voleb a referend argumentují schopností správného odhadu každého jednotlivce, což dokazují tím, že většina představitelů „prostého lidu“ dokáže odhadnout s dost velkou přesností, kolik váží vůl. Dodávám: jak který.

Jak nás totiž poučí staré latinské přísloví, a bove maiori discit arare minor, neboli větší vůl učí orat menšího, může zde být zásadní váhový rozdíl. Nicméně proti jednoduchosti této myšlenky zde stojí sociální jev, zvaný konformita se skupinou, která je doložena mnoha experimenty již hluboko v minulosti.

Muzafer Sherif již v třicátých letech minulého století podnikl experiment, kde v zatemněné místnosti umístil svítící bod. Pokusné osoby vnímají tento bod jako chvějící se (podobně jako hvězdy, což je způsobeno drobnými pohyby oční koule) a rozkmit byl vyhodnocen mezi 5 a 15 centimetry. V prvním kole experimentu prošli účastníci pokusnou místností a sdělili svůj odhad rozkmitu. Ve druhém kole byli v místnosti přítomni Sherifovi pomocníci, kteří nahlas tvrdili, že rozkmit činí tolik a tolik. Pokusné osoby, posléze dotázané, sdělily v rozporu se svým prvním odhadem, číslo uváděné těmi, kteří je měli splést a dohnat ke konformitě.

Připojení k větší skupině dává větší pocit bezpečí. Pokud se pak navíc skupiny polarizují, ti druzí („othering“) dostanou negativní nálepku a všechny jejich myšlenky jsou apriorně zavrženy. To měl ukázat druhý Sherifův experiment v rezervaci zvané Rober Cave (na wikipedii je špatný překlad). Tam vzal dvě party prepubertálních kluků, které umístil na týden odděleně, a pak je dal dohromady, přičemž nastavil soupeřivé až nepřátelské podmínky. Dosáhl tak enormního stupně vzájemného nepřátelství obou skupin. Společné akce (kino, fotbal, večer s ohňostrojem) nevedly ke sblížení, dokud nedošlo na společně prováděnou práci s jedním společným cílem.

Co z toho plyne? Najít pro tuto společnost jeden cíl. Vědět kdo je vůl a kolik váží, nestačí. A kdo by asi vyhrál volby, kdyby proti sobě stáli hrabě Chotek (šlechtic) a Václav Babinský?

***

Blog Radkina Honzáka.

publikováno: 27. 1. 2020

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Být blízko smrti je normální

Žádný dočasný „stav nouze“, ale skutečný stav člověcký. Více je pěkně podáno v bizarní i záumné podobě v kázáních (DB) M. C. Putny: „Když tedy přijde mor – a ten náš mor je zatím …

Jak docílit toho, aby ti horší volili ty lepší?

Odpověď na otázku ze článku Petra Havlíka Vůdce si chystá blahořečení?: [začerněno] Prchala ačkoliv Prchal prohlásil, že dělat píár klaďasům je nuda, tak ho usměrnit, aby přešel k Fialovi a udělal z něho …

Nenechte nás padnout!

Vážený pane ministře, vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive …

Pod štítem Přítomnosti

Štít zn. pouze pro brýlaté. Vhodné do tramvaje, busu, na nákup. Průhledná folie, dvě gumičky na zdrsnění hladkého povrchu nožiček brylí, dvě svorky, ostrý hrot na zdrsnění folie v místě …

Propaganda jako za Sovětů

Prezident Zeman prohlásil ve svém krátkém televizním projevu z 19. března: „Chtěl bych poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla s dodávkou těchto (zdravotnických, bd) prostředků.“ Ministr Hamáček pak úslužně …

Od koronaviru ke katalyzátoru

K jako korona, kabaret, kádr, kalamita, kalich, kalkulace, komando, kniha, komediant, kontrola, korupce, krám, kravina, křeček, kříž, kšeft… … a vypínám rádio. Jdu se projít se psem do městečka pod kopcem, …

Čínské rychlotesty nanic

Rychlotesty s odhalováním koronaviru v Moravskoslezském kraji příliš nepomohou. Jejich chybovost je totiž okolo 80 procent. Využít by zřejmě šly hlavně jako ověřovací testy u lidí v končící karanténě, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni. …

Ing. Babiš se nemá co rozcapovat

a předvádět se v prime time národu, jako druhý Putin, co jeho spasitel, když první dva týdny zcela chaoticky předváděl jen své ego a zanedbal plno důležitých věcí. Usnesení vlády o stavu nouze …