Pět priorit českého předsednictví aneb Velká šance

Pavel Bratinka

Pavel Bratinka

Podnikatel, bývalý politik, zakládající člen ODA

Nastávající předsednictví EU pro naši republiku představuje velkou šanci zlepšit naši pověst v rozsahu, v jakém by to nedokázala žádná PR kampaň stojící bezpočet miliard. Na první pohled to ovšem tak nevypadá.

Pořadí, v jakém na státy EU připadá úkol předsednictví, určuje pořadí, na kterém se v abecedě nachází počáteční písmena francouzského názvu dotyčného státu. Je to tedy věcí historické náhody, že naše země přebírá tuto štafetu od státu, který je jak spoluzakladatelem EU, tak atomovou velmocí.

My nejsme ani jedno z toho. Navíc jsme stále ještě přiřazováni do skupiny zemí, které kolektivně nepožívají velké důvěry „starých“ členů, což se samozřejmě odráží i v postojích medií. A k tomu přistupuje fakt, že jednání institucí EU se tradičně těší jen velmi malému zájmu veřejnosti.

Na druhé straně přebíráme předsednictví v době naprosto unikátní. Stačí se podívat na jeho priority:

  • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • Energetická bezpečnost
  • Posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti
  • Strategická odolnost evropského hospodářství
  • Odolnost demokratických institucí

Všechny spojuje základní rys – vyjadřují skutečnost, že se Evropa nachází pod mnohostranným útokem. Tento útok je pociťován i naprostou většinou veřejnosti v členských státech a z tohoto důvodu bude i pozornost veřejnosti k jednáním EU řádově vyšší než jindy. Dalším faktorem posilujícím naše postavení je skutečnost, že akutním zdrojem všech těchto ohrožení je mocnost, s jejíž nadvládou má naše republika zkušenost, jakou nedisponuje žádný „starý“ členský stát. Její útlak zažívali občané každý den. Tím se dostáváme k potenciálně největšímu přínosu našeho předsednictví.

Od každého předsednictví se samozřejmě očekává, že dotyčný stát zajistí zaprvé potřebné organizační služby pro zdárný průběh jednání různých institucí EU. Za druhé že bude všemožně napomáhat k dosažení shody nad projednávanými tématy. Držme tedy naší vládě a celému týmu palce, aby byly v tomto ohledu úspěšní.

Nicméně měli bychom si přát, aby se našemu předsednictví podařila ještě jedna věc: přiblížit jednotlivým občanům Evropy, že Evropská unie není jenom nástroj, jak například zajistit dostatek tepla, nýbrž způsob, jak spojovat síly k zachování jejich osobní svobody – například nazvat válku válkou.

Heslo našeho předsednictví – Evropa jako úkol – tedy bezkonkurenčně přesně vystihuje, co platilo vždy, ale bylo často s tragickými důsledky ignorováno. Pokud se našemu předsednictví podaří alespoň trochu zvýšit vědomí občanů, že je to i jejich úkol, pak to bude úspěšné předsednictví!

publikováno: 4. 7. 2022

NEJNOVĚJŠÍ články


Putinova past na sebe

Rusové se domnívají, že Rusko ve válce vítězí. V reálném světě, na ukrajinském území, ale ruská …

Invaze ’68 na cestu z dětství k dospělosti

Celkově ilustrovala černobílá pohlednice, kterou jsem dostal při táborovém rozdílení došlé pošty, rozporuplné rozpoložení mé …

Levice pokulhává kdesi vzadu

Někdy je to z pohodlnosti, někdy z neznalosti, vždycky ale špatně, zařazujeme-li komunisty mezi levici. Zřejmé to …

Mikuláš Teich – sto let k přemýšlení

Dne 16. srpna to budou čtyři roky ode dne, kdy v Cambridge zemřel historik Mikuláš …

Uragán jménem Sartre

Varování pro čtenáře: nejsem zastáncem žádné totalitní ideologie. Těžko tomu ale věřit, když chci psát …

Rusko je ekonomicky na kolenou, ne, že ne!

Nejen proruskými trolly a užitečnými idioty, ale mnohými lidmi, kteří to „myslí dobře“, jsme už nějaký …

Odchod teroristy na penzi

Bude zajímavé v následujících měsících, či spíše letech, sledovat zasvěcené autory s dobrými zdroji, až budou rozplétat, …

Mentalita komunistické éry doutná pod povrchem

Je to jako při rozsáhlém požáru lesního porostu. Může to po čase budit zdání, že …