Je demokracie rozumovou záležitostí?

Čtenář může být zmaten. Sotva dočte úvahu Karla Čapka (Intelekt a demokracie – Přítomnost 18. července 1934), co nezpochybňuje význam rozumu pro demokracii, a sotva si vzápětí vybaví přemítání Josefa Kodíčka (Čím politika jest a čím by mohla být – Přítomnost 18. ledna 1933), jež rozum v politice zmiňuje s určitou výhradou, musí se udiveně ptát, který že to z pánů má pravdu.

 

„Rozum a demokracie pocházejí z jednoho pytle“

Kodíček ve vazbě na rozum v politice zmínil

publikováno: 28. 11. 2022