Fejetonista a umělá inteligence

Petr Vladislav Šulc

Cestovatel, publicista a průvodce po zemích jihovýchodní Asie

Překotný rozvoj umělé inteligence mi způsobuje přímo duševní rozkoš. Zvláště zprávy o překonávání hranic, o kterých pesimisté vždy tvrdili, že jsou nepřekročitelné, a strašpytlové zase, že jsou pro lidstvo kritické. Já jsem s opravdu dokonalou inteligencí již dlouho spojoval svoje nejsmělejší sny. Najednou se zdá, že k jejich splnění zbývají jen krůčky.

Jsem fejetonista. Posedlý představou, že moje sloupky, podčárníky a fejetony dosáhnou dokonalosti žánru. Lze to přirovnat k důvěrnému přiznání, že někdo touží být nejvýkonnějším lamačem v kamenolomu. Na román totiž stačí jeden hlavní nápad a na vyklenutí dramatické křivky autorovi jeho osud dopřává libovolný počet prázdných stránek a spousty času. Mne uvrhnul do lopoty – chrlit nápad za nápadem a uhníst ze všech vtipná minidramata. Nestěžoval bych si na to, sám jsem si to zvolil. Jen kdybych dosáhl na tu skutečnou dokonalost. To bych však zřejmě musel být chytřejší.

Představuji si to asi tak: Nástroj umělé inteligence ode mne dostane zadání. Velmi dobře promyšlené, protože ono bude tím klíčem k úspěchu. Mám ho v malíku, protože jej dávno ukládám sobě.

Řeknu mu: „Koukej si zmapovat, kteří autoři fejetonů a jací humoristé na světě byli nejúspěšnější. Vezmi si z jejich přístupů a stylů příklad, nauč se psát tak dobře jako oni. Ovšem ne abys někoho z nich napodoboval! Pak zjisti, o čem si čtenáři nejraději počtou a jaké nejbolestivější problémy se nejvíc přetřásají – ty světoborné i ty drobné ze všedních dnů člověka. Zvol témata a piš fejetony. K některému bych ti třeba mohl navrhnout začátek, abys neřekl, že nechávám vše jen na tobě. Důsledně dbej, aby v každém byla nadsázka, špetka černého humoru a překvapivý a vtipný závěr. Nesmí to čpět poučováním, ale poučení v tom být musí. Jejich četbu učiň neobtížnou, naopak lehkou, zábavnou a vtipnou, přitom ovšem dbej na vzdělávání a výchovu čtenářů, dávej jim popud, aby v sobě hledali lepší já. Neděs je katastrofickým líčením budoucnosti lidstva, jen jim názorně vysvětli, že když okamžitě zcela zásadně nezmění své chování, armageddon nemůže být odvrácen. Běda ti ovšem, kdybys to napsal tak, že by se čtenáři nesmáli nebo alespoň nepousmáli, aby se nepobavili a nezlepšila se jim nálada. Máš na to vždy dva tisíce osm set znaků.“

Na závěr zdůrazním: „Při své kapacitě zajisté pochopíš to nejzásadnější – hlavně nedopusť, aby se splnila černá proroctví, že prý stroj nikdy nenahradí člověka, neboť nemá duši. Takže – ať je tvoje tvorba přímo prosycena lidskostí! Zaujetím pro věc, vášnivostí a láskou k lidem. A vtiskni jí výraznou pečeť mé nenapodobitelné autorské originality, samozřejmě zabezpeč moje autorská práva.“

Jen doufám, že umělá inteligence musí jakákoli zadání plnit důsledně a že mi třeba neřekne, abych si své hloupé podrobné pokyny odpustil a nechal to všechno raději na ní. Jsem však bytostný optimista, pošetilé pochybnosti hodím za hlavu. Proto jsem si jist, že se všelijakým těm zkostnatělým a úzkostlivým hnidopichům nepodaří přibrzdit pokrok. Věřím, že se můj sen o dokonalosti žánru raketovou rychlostí blíží ke splnění. Velice se na to těším. A až i politici a ekonomové pochopí (to ovšem asi nepůjde tak rychle), že na vše již bude stačit správné zadání. Dokonalé fejetony budou vyžadovat dokonalé čtenáře a vůdcové národů budou potřebovat dokonalé občany. Těmi ovšem může být jedině – umělá inteligence.

publikováno: 1. 5. 2023

Datum publikace:
1. 5. 2023
Autor článku:
Petr Vladislav Šulc

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nepokoje na amerických univerzitách a schopnost pracovat s fakty

Čeští komentátoři až na výjimky prokazují v rámci izraelsko-palestinského konfliktu velmi chabou úroveň základních novinářských standardů. Ilustračním příkladem je komentář Alexandra Tomského Nenávist je smrtelně nakažlivá v deníku Právo.[1] Jeho text, …

Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …