Co nás ohrožuje? Sucho, ale také lidská hamižnost a bezohlednost.

Petr Havlík

Komentátor

Na konci minulého roku dosáhl počet obyvatel naší planety 8 miliard. A všichni potřebují ke svému životu vodu. Vodu potřebují rostliny, živočichové a taky člověk. Voda je důležitým prvkem přírodní rovnováhy, je nezbytnou součástí života na Zemi. Uživí naše planeta všechny své obyvatele? Za cca 50 až 60 let bude žít na Zemi (rozličným způsobem) více než 10 miliard lidí. Pokud se lidstvo nedohodne na společných prioritách soužití a přežití, tak hazarduje se svou vlastní existencí. I příroda má své limity. Varovných signálů je již více než dost.

Prokazatelné klimatické změny, jako jsou změny počasí (včetně sucha a záplav), odlesňování, zvýšené znečištění, skleníkové plyny a neefektivní využívání vody jsou hlavními příčinami nedostatečného zásobování vodou. Více než dvě miliardy lidí (jedna čtvrtina) žije za podmínek vážného nedostatku pitné vody nejméně jeden měsíc v roce. Půl miliardy lidí čelí vážnému nedostatku vody po celý rok. Polovina největších měst světa se potýká s nedostatkem vody.

Extrémním nedostatkem vody trpí podle WRI (Světová organizace zdrojů) 17 zemí – Katar, Izrael, Libanon, Írán, Jordánsko aj. V kategorii vyššího nedostatku vody je dalších 17 zemí, včetně několika z Evropy – Španělsko, Kypr, Itálie, ale i Belgie… Česko zaujímá v tomto celosvětovém přehledu místo uprostřed, na 93. pozici v kategorii středně nízká krize sucha. Sucho je přírodní jev způsobený zejména nedostatkem srážek, který následně vede k výraznému poklesu vody v různých částech hydrologického cyklu (a atmosféře, v půdě, ve vodních tocích, v podzemních strukturách), a tím i ve vodních zdrojích. Podle statistik dětského fondu OSN UNICEF trpí každé páté dítě na naší planetě akutním nedostatkem vody.

Planeta Země se otepluje, to je holý fakt. Průměrná globální teplota se od začátku průmyslové éry zvýšila o 1,2 stupně Celsia. V Česku se oteplilo za posledních 60 let o 2,3 stupně Celsia. V porovnání s přirozenými změnami klimatu je současné oteplování násobně rychlejší. Příroda nám ukazuje, že její zdroje nejsou bezedné. Například bohaté ropné státy Blízkého východu odhadují zásoby ropy na cca 60 let, pak zdroje vyschnou. A i ty dnes tolik protěžované elektromobily potřebují energii, kterou někdo musí nějak vyrobit a nasměrovat ke koncovému uživateli. A to vše něco stojí.

Vítězem jedné z nedávných globálních krizí byl farmaceutický byznys, dnešním vítězem velmi sledovaného válečného konfliktu, který spustilo Rusko napadením Ukrajiny, je zbrojařský průmysl. Čínskou pandemii nahradila ruská vojenská agrese. Krize střídá krizi: energetická, finanční, a ve finále hodnotová, protože jako vždy jde o krizi důvěry uvnitř světového společenství. Kdo by se zrovna dnes zabýval nedostatkem vody? Voda z kohoutků přeci teče, bazény se plní a život je vlastně príma. A ty potíže tam někde jsou tak daleko! Proč si právě na počátku dovolených připomínat nějaké horory s válečnými konflikty, s nedostatkem vody či možnými blackouty? Vždyť ty zprávy ze světa i z domova jsou jen nekonečnou černou kronikou. „Odpovědnost za svět a budoucí generace? Ale prosím vás, jděte s tím k šípku!“ Hlavně klídek a pohodičku.

Lidská hamižnost, bezohlednost a lhostejnost jsou větším nepřítelem lidí než všechny války, pandemie a přírodní katastrofy dohromady. Hledat vlastní štěstí a být při tom lhostejný k utrpení druhých je největším tragickým omylem lidstva. Asi nás čeká nezvykle horké léto… A nejen nás!

publikováno: 26. 6. 2023

Datum publikace:
26. 6. 2023
Autor článku:
Petr Havlík

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …