Provozní slepota politiků

Bohumír Štědroň

Předseda Prognostického klubu České manažerské asociace

Britský psychiatr Steve Peters (ale i další odborníci) tvrdí, že v temenním laloku našeho mozku se ukládají automatizované algoritmy pro řešení libovolných situací – od chůze přes jízdu na kole, koni či v autě až po schémata pro řešení konfliktů, reakce na stres či vyrovnávání se s vlastními chybami. S ohledem na to, že tato část mozku má podle jeho zjištění při výzkumu na magnetické rezonanci zhruba 20× rychlejší odezvu než čelní lalok mozku zodpovědný za racionální a logické myšlení, to v podstatě znamená, že pokud se dostaneme do aspoň trochu známé situace, „vypínáme“ své racionální myšlení a trpíme provozní slepotou.

Nebezpečný je uvedený model provozní slepoty u politiků a uveďme některé příklady. Při přemnožení myší nebo syslů, ničících úrodu, jsme svědky složitého jednání s EK o možnostech chemického řešení. Mnohem jednodušší by bylo vypustit dravce, např. kočky z útulků. Na globální úrovni je provozní slepota politiků zarážející: je jasné, že řešení ilegální migrace je možné jen budováním zvláštních ekonomických zón v Africe, které se již mimořádně osvědčily v Indii a zejména v Číně. A v neposlední řadě se podívejme i na domácí scénu, a to na významné posílení příjmové stránky rozpočtu. Je jasné, že je to možné učinit i zvýšením pravomocí antimonopolního úřadu: úřad automaticky zasahuje podle zákona, kdykoliv průměrná cena v České republice převýší průměr v EU. Je ovšem nutné upravit zákon: soudy mají termín na rozhodnutí v případě sporů s antimonopolním úřadem jen 2 měsíce podobně jako ve volebních sporech. Vzhledem k enormnímu množství kartelů v České republice (platíme např. cca 20x více za data než např. Poláci nebo Italové podle zjištění EU) lze očekávat okamžitý příjem do státního rozpočtu přes 100 miliard. Předpokládá to ovšem překonat provozní slepotu současných politiků…

publikováno: 10. 7. 2023

Datum publikace:
10. 7. 2023
Autor článku:
Bohumír Štědroň

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …

Pardubický Charvát vadí – průhonický Babiš ne

Policie v pardubické kauze již obvinila devatenáct lidí a dvě firmy, podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami magistrátu a dvou městských společností. Tyto manipulace se týkají staveb letního stadionu a parkovacího domu. Ve vazbě skončili tři …

300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …