Bojové poselství z bojující země

Agáta Pilátová

Kulturní publicistka

Výpravné filmy o romantických hrdinech minulých staletí máme rádi, proč tedy nepřivítat Dovbuše z karpatských hor? Stojí za seznámení. Mimo jiné proto, že snímek o jeho pozoruhodné osobnosti vznikl loni na Ukrajině a natáčení i premiéru zpozdila ruská agrese. Je obdivuhodné, že projekt byl v nesnadných podmínkách vůbec uskutečněn. Tvůrci věnovali dílo o sympatickém zbojníkovi první poloviny století současným hrdinným bojovníkům a česká kina jej symbolicky představila 24. srpna, v den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti.

Odvážného bojovníka z karpatských hor s empatií pro strádání lidu, z nějž sám vzešel, u nás asi málokdo zná, s jeho příbuznými jsme se však určitě potkali v knížkách i filmech, dokonce i v muzikálech. Je duchovně spřízněn s Robinem Hoodem, Jánošíkem nebo s Nikolou Šuhajem. Ten poslední žil a působil o dvě století později dokonce téměř na stejných místech jako huculský horal Oleksa Dovbuš a stal se ikonickou osobností i v naší zemi. Těmto i jiným rekům, kteří povstali proti pánům – často cizím nezvaným vládcům své země, aby „bohatým brali a chudým dávali“, je blízký i Oleksa. Žil v karpatském regionu, o nějž se utkávali polští páni a jiní cizáci, jeho kůň i zbraň šířili strach, pro mnohé však naději napříč Haličí a Podkarpatskem. Je to historická osobnost, ale mnoho reálných údajů o něm nezůstalo. O to víc je legend a pověstí, včetně nezbytné love story, takže se jich čas od času ujímají vypravěči. I ti filmoví. Koncem padesátých let minulého století ztvárnili Dovbušův příběh filmaři sovětské éry v nedlouhém, poněkud naivním snímku určeném spíš mladým divákům, nyní se tématu chopil ukrajinský tvůrčí tým s podstatně vyššími ambicemi.

Scenárista a režisér Oles Sanin natočil Dovbuše jako akční výpravnou historickou fresku; i když výraz „historická“ není zcela přesný, také tento hrdinský portrét je založen – a jinak to ani nemůže být – na lidových pověstech a legendách a obsahuje i lehce nadpřirozené prvky. Saninova Oleksu nelze zabít, stejně jako jsou věčně živé cíle, za něž bojuje. Chce pomoct svému lidu z bídy, usnadnit těžký život horalům a zbavit je útlaku cizáků. Buduje skupinu odhodlaných ozbrojenců, v drsných, obratně natočených šarvátkách vítězí nad polskými šlechtici, získává pro lid svého kraje prostředky k životu, vysvětluje, oč mu jde, a vyjednává s vlastním bratrem i s dalšími, kteří chodí na zboj jen kvůli ukořistěným majetkům; stihne i milostný vztah.

Děj má rychlý spád, místy rychlý až moc. Hlavně v první třetině se divák, neseznámený s detaily historie regionu první poloviny osmnáctého století, stěží orientuje v osobách a událostech. Nějakou chvíli je trochu zmaten překotným střídáním aktérů a míst děje, nečekanými flashbacky. Postupně se však proud jako by uklidní, z houšti postav zřetelně vystupují ty nejdůležitější, vyjasní se, kdo s kým a proti komu bojuje a proč. Oceníme bojové scény (pravda, je na nich poznat, že tvůrci měli omezený rozpočet), svěží střih, působivě vygradovanou dynamiku příběhu a na neposledním místě podmanivou hudbu vhodně umocňující dramatické momenty. A samozřejmě herecké výkony a fyzickou zdatnost hlavních představitelů, především Sergeje Strelnikova v hlavní roli.

Na filmu lze ocenit ještě jednu skutečnost. Ačkoliv téma, a zvláště pak současnou válkou poznamenaná doba nabízí příležitosti pro přímočarou aktualizaci, autoři se nedali svést k laciným hláškám a prvoplánovým odkazům. Ve filmu nezazní slovo „Ukrajina“, což je v souladu s reáliemi, v té době to ještě není běžný pojem, navíc samotná Dovbušova národnost není zcela vyjasněná. Byl Maďar, neboť jeho otec se jmenoval Dobos, což je česky bubeník? Haličan? Patrně byl příslušníkem huculské větve rusínského etnika. Ale to není pro pochopení poselství snímku až tak důležité.

Postačí symbolika místa děje, hrdinský étos boje proti bezpráví, a samozřejmě vylíčení protagonisty příběhu jako statečného a nezdolného bojovníka.

***

publikováno: 31. 8. 2023

Datum publikace:
31. 8. 2023
Autor článku:
Agáta Pilátová

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …