Bojové poselství z bojující země

Agáta Pilátová

Kulturní publicistka

Výpravné filmy o romantických hrdinech minulých staletí máme rádi, proč tedy nepřivítat Dovbuše z karpatských hor? Stojí za seznámení. Mimo jiné proto, že snímek o jeho pozoruhodné osobnosti vznikl loni na Ukrajině a natáčení i premiéru zpozdila ruská agrese. Je obdivuhodné, že projekt byl v nesnadných podmínkách vůbec uskutečněn. Tvůrci věnovali dílo o sympatickém zbojníkovi první poloviny století současným hrdinným bojovníkům a česká kina jej symbolicky představila 24. srpna, v den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti.

Odvážného bojovníka z karpatských hor s empatií pro strádání lidu, z nějž sám vzešel, u nás asi málokdo zná, s jeho příbuznými jsme se však určitě potkali v knížkách i filmech, dokonce i v muzikálech. Je duchovně spřízněn s Robinem Hoodem, Jánošíkem nebo s Nikolou Šuhajem. Ten poslední žil a působil o dvě století později dokonce téměř na stejných místech jako huculský horal Oleksa Dovbuš a stal se ikonickou osobností i v naší zemi. Těmto i jiným rekům, kteří povstali proti pánům – často cizím nezvaným vládcům své země, aby „bohatým brali a chudým dávali“, je blízký i Oleksa. Žil v karpatském regionu, o nějž se utkávali polští páni a jiní cizáci, jeho kůň i zbraň šířili strach, pro mnohé však naději napříč Haličí a Podkarpatskem. Je to historická osobnost, ale mnoho reálných údajů o něm nezůstalo. O to víc je legend a pověstí, včetně nezbytné love story, takže se jich čas od času ujímají vypravěči. I ti filmoví. Koncem padesátých let minulého století ztvárnili Dovbušův příběh filmaři sovětské éry v nedlouhém, poněkud naivním snímku určeném spíš mladým divákům, nyní se tématu chopil ukrajinský tvůrčí tým s podstatně vyššími ambicemi.

Scenárista a režisér Oles Sanin natočil Dovbuše jako akční výpravnou historickou fresku; i když výraz „historická“ není zcela přesný, také tento hrdinský portrét je založen – a jinak to ani nemůže být – na lidových pověstech a legendách a obsahuje i lehce nadpřirozené prvky. Saninova Oleksu nelze zabít, stejně jako jsou věčně živé cíle, za něž bojuje. Chce pomoct svému lidu z bídy, usnadnit těžký život horalům a zbavit je útlaku cizáků. Buduje skupinu odhodlaných ozbrojenců, v drsných, obratně natočených šarvátkách vítězí nad polskými šlechtici, získává pro lid svého kraje prostředky k životu, vysvětluje, oč mu jde, a vyjednává s vlastním bratrem i s dalšími, kteří chodí na zboj jen kvůli ukořistěným majetkům; stihne i milostný vztah.

Děj má rychlý spád, místy rychlý až moc. Hlavně v první třetině se divák, neseznámený s detaily historie regionu první poloviny osmnáctého století, stěží orientuje v osobách a událostech. Nějakou chvíli je trochu zmaten překotným střídáním aktérů a míst děje, nečekanými flashbacky. Postupně se však proud jako by uklidní, z houšti postav zřetelně vystupují ty nejdůležitější, vyjasní se, kdo s kým a proti komu bojuje a proč. Oceníme bojové scény (pravda, je na nich poznat, že tvůrci měli omezený rozpočet), svěží střih, působivě vygradovanou dynamiku příběhu a na neposledním místě podmanivou hudbu vhodně umocňující dramatické momenty. A samozřejmě herecké výkony a fyzickou zdatnost hlavních představitelů, především Sergeje Strelnikova v hlavní roli.

Na filmu lze ocenit ještě jednu skutečnost. Ačkoliv téma, a zvláště pak současnou válkou poznamenaná doba nabízí příležitosti pro přímočarou aktualizaci, autoři se nedali svést k laciným hláškám a prvoplánovým odkazům. Ve filmu nezazní slovo „Ukrajina“, což je v souladu s reáliemi, v té době to ještě není běžný pojem, navíc samotná Dovbušova národnost není zcela vyjasněná. Byl Maďar, neboť jeho otec se jmenoval Dobos, což je česky bubeník? Haličan? Patrně byl příslušníkem huculské větve rusínského etnika. Ale to není pro pochopení poselství snímku až tak důležité.

Postačí symbolika místa děje, hrdinský étos boje proti bezpráví, a samozřejmě vylíčení protagonisty příběhu jako statečného a nezdolného bojovníka.

***

publikováno: 31. 8. 2023

Datum publikace:
31. 8. 2023
Autor článku:
Agáta Pilátová

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Smyslem života je život sám

Stalo se vám to někdy? Ráno se probudíte. Nic mimořádného. Normální den. Otočíte se na druhou stranu. Podíváte se na hodiny. A z ničeho nic se ptáte sám sebe, zda to …

Bojové poselství z bojující země

Výpravné filmy o romantických hrdinech minulých staletí máme rádi, proč tedy nepřivítat Dovbuše z karpatských hor? Stojí za seznámení. Mimo jiné proto, že snímek o jeho pozoruhodné osobnosti vznikl loni na Ukrajině a natáčení …

Sny a naděje

V roce 1996 vyšla kniha amerického autora Richarda Paula Evanse (nar. 1962) pod názvem „Sny a naděje“ (český překlad v roce 1999). Jde o příběh dlouholetého nájemce jednoho starého domu. Při důkladném úklidu …

21. srpen 1968 očima dítěte

Letní prázdniny 1968 jsem prožil podobně jako předchozí. Do poloviny srpna jsem je trávil u dědečka a babičky v Radotíně u Prahy. Jako vždy jsem zažil řadu úžasných dobrodružství, taky jsem pomáhal se sklizní …

Strany a straníci – u nás a ve Švédsku

ČT1 v Událostech 16. července t.r. odvysílala zprávu o státních příspěvcích místním parlamentním politickým stranám a hnutím – a především o jejich ubývajících členech. Dosah této zprávy by nicméně veřejnoprávní divák ještě lépe pochopil, srovnal-li …

Neviditelná moc

V pokročilém létě bychom čtenářům rádi předložili vydatné knižní sousto pro dny pracovního klidu jako stvořené. Francouzský historik působící na pařížské Sorbonně rozebírá letitý fenomén mafiánství v historických souvislostech. Mafie a stát v moderních …

Pavel Rychetský, poslední příkladný pokračovatel Masaryka

Tím prvním nebyl Edvard Beneš, ale Karel Čapek. Beneš, přestože nad Masarykovým hrobem slíbil „věrni zůstaneme“, se od něj odklonil; kromě jiného podvolením Mnichovu, nadbíháním Stalinovi a přiznáním kolektivní viny …

Polemické putování mladé básnířky na Sibiř

S počínajícím létem bychom rádi v českém knižním prostředí představili odvážnou prózu mladé ruské básnířky Oksany Vasjakinové. Dokumentární, autobiografický text, vydaný v Rusku roku 2021 s označením 18+ a následně stažený z knihkupecké i knihovní sítě, je …