Nový Nový světový řád

Bohumil Sláma

Polyhistor, publicista a spisovatel

Uspořádání světa se vždy měnilo a dál se mění, avšak v mnoha základních ukazatelích vykazuje též značnou stabilitu. Stále se udržují zejména neúnosné rozdíly v ekonomickém postavení jednotlivých lidí, menších a větších skupin i jednotlivých zemí. Bylo na to mnohokrát poukazováno, vyvolávalo to napětí, revolty a revoluce, avšak k výrazným změnám k lepšímu nikdy nedošlo, a pokud ano, tak obvykle jen ke krátkodobým.

Současný Nový světový řád je neperspektivní. Je to dáno řadou příčin, především však tím, že zvýhodnění jednotlivci, skupiny a státy se svých výhod nevzdávají, nebo jen krajně neochotně. K tomu, aby se udrželi, disponují mnohem většími prostředky než všichni ostatní a vesměs je v co největší možné míře využívají. Těží ze zavedených zvyků, z lidské věřivosti a manipulativatelnosti a vyvolávají dojem, že jejich současné postavení je samozřejmé – že platí mýtus, „vždycky tomu tak bylo a vždycky tomu tak bude“.

Je nezpochybnitelnou pravdou, že bohatí a mocní, uskupení v politické pravici, musí na rozdíl od umírněné levice využívat demagogie a lži, neboť jinak by neobstáli.

Druhou základní příčinou je chápaní demokracie jako liberální, což jim dává příliš velký prostor. Typickým příkladem je americký exprezident Donald Trump, bytostný pravičák, který se dostal k vrcholné politické moci tím, že předstíral, že mu jde o prospěch chudých lidí, přestože mu v první řadě šlo o prospěch bohatých a jeho samého.

Zdravá demokracie je „jen“ demokracií a ničím jiným; svoboda musí být vyvážena odpovědností a přiměřenou nesvobodou.

Třetí základní příčinou je nepochopení optimálního pravolevého politického středu, který se v demokracii nachází poněkud vlevo. Všechny středopravicové až pravicové politické strany nejsou ve skutečnosti demokratické a ani takové být nemohou. Je to doloženo opět v USA, rozdílem mezi Konzervativní a Demokratickou stranou.

Navodit trvalejší změny k lepšímu je velmi obtížné a vyžaduje to neúnavnou sysifovskou práci. Je též zapotřebí mít jasný, podložený a pokud možno sjednocený cíl. Ideologie neomodernismu takový cíl vidí kromě jiného v proklamování nového světového řádu, který:

 1. Snižuje majetkové rozdíly mezi lidmi a zeměmi.
 2. Nemateriální hodnoty považuje za důležitější než materiální.
 3. Označuje demokracii za nejlepší politické uspořádání společností.
 4. K pojmu demokracie nepřipojuje přívlastek liberální, ale etistní.
 5. Makroekonomiku považuje za primárně humanitní obor.
 6. Pravolevý politický střed mění na středolevý.
 7. Brání populismu, dezinformacím a demagogiím.
 8. Bojuje za lidská práva a za udržení celosvětového míru.
 9. Potlačuje přílišné bujení kapitalismu.
 10. Prosazuje nezávislosti soudů, prokuratur a policie.
 11. Neuznává teismus ani ateismus, k existenci Boha zaujímá agnostický postoj.
 12. Účinně a důsledně chrání přírodu.

V současné době se zdá, že k určitým změnám dojít může, dokonce že jistě dojde, byť bohužel nejen k lepšímu. Pandemie covidu a válka na Ukrajině na jedné straně způsobují většině světa ekonomické strádání, na druhé straně však posilují všeobecné vědomí, že nemateriální hodnoty nejsou méně důležité než materiální. Stále častěji se objevují slova soudržnost, solidarita, odpovědnost a morálka. Zda dojde k celkovému a dlouhodobému zlepšení, se ovšem teprve ukáže.


Z připravované knihy Soumrak a úsvit demokracie.

publikováno: 11. 9. 2023

Datum publikace:
11. 9. 2023
Autor článku:
Bohumil Sláma

NEJNOVĚJŠÍ články


Absurdity Ficova návratu

Slovenská předvolební kampaň připomíná velkou reality show, v níž se lídři předhánějí v nafukování voličského strachu. Nic …

Déčko a ČT art: lekce veřejnoprávnosti

Sedmdesát let televizního vysílání slaví letos Česká televize celý rok – různými pořady i krátkými hláškami …

Večírky s Přítomností VII.

Pravidelný cyklus neformálních rozhovorů s významnými osobnostmi v exkluzivním Eccentric clubu na Praze 1, každou poslední středu …

Žulové podloží ukrajinské suverenity

Ruský útok a stálé ostřelování Ukrajiny trvají už osmnáct měsíců. Některé epizody přecházejí plynule do vojenských …

Nový Nový světový řád

Uspořádání světa se vždy měnilo a dál se mění, avšak v mnoha základních ukazatelích vykazuje též značnou …

Lesk a bída normalizačních učitelů (II.)

Počátek konce schizofrenie, její konec … a počátek té další Na střední škole se psal rok …

„Zázračný aparát“ ve službách doby aneb O síle i slabinách mocného fenoménu

Nepřekvapuje, že švédsko-dánský dokument Zázračný aparát, právě uvedený do našich kin, získal letos ocenění na festivalu Sundance. Filmová …

Zákon přírody

Jak vtěsnat civilizační změny do přesných právních rámců Zatímco policie odvádí protestující, kteří blokují ropné …