Velký muž světa, nebo psychopat, jak to o Prezidentu osvoboditelovi zdánlivě řekl Radkin Honzák?

Bohumil Sláma

Polyhistor, publicista a spisovatel

Když jsem si v Lidovkách přečetl název článku „Masaryk byl určitě psychopat, Hitler naopak ne, říká psychiatr Honzák…,“ zaskočilo mě to a maně jsem si připomněl jiného známého psychiatra a literáta Jana Cimického.

Masaryka ctící Radkin Honzák to ovšem prohlásil v rámci svého svérázného pojetí psychopatů jako „lidí bez nervů“, mozkovými chirurgy počínaje a Masarykem konče. Masaryk byl jistě abnormální osobností, avšak odchylující se od ostatních lidí, včetně filosofů a politiků, směrem nahoru. A to tak výrazně, že dodnes není dostatečně pochopen.

Pokud se mě někdo zeptá, zda byl podle mne neomylný, odpovím, že jistě ne, avšak že se mýlil pouze v některých konkrétních věcech, například v podpoře sionismu, neboť netušil, že Židé ho naplní agresí vůči Palestincům. Také si myslel, že nebude 2. světová válka, protože Německo na ni nemá peníze – nepředpokládal, že Hitler do války půjde na dluh, který splatí tím, co nakrade v obsazených územích.

V základních idejích se tento společenskovědní „neurochirurg“ ovšem nemýlil. Na to, že dodnes nejsou dostatečně pochopeny, těžce doplácíme, neboť nejsme schopni shodnout se na ideovém programu nejen pro naši současnost, ale též pro naši budoucnost. A jak se od nepaměti ukazuje, ideje rozhodují.

K 28. říjnu znovu připomínám slova bývalého předsedy České pedagogické společnosti Bohumíra Blížkovského: „Masaryk dal národu a světu to, co dnes chybí nejvíc: spolehlivou hodnotovou orientaci, potřebné a jisté ideály i reálný program, jak je naplňovat.“

 

 

 

 

 

publikováno: 23. 10. 2023

Datum publikace:
23. 10. 2023
Autor článku:
Bohumil Sláma

NEJNOVĚJŠÍ glosy


300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …

Do Berlína za třicet temně totalitních dní

Několik týdnů po hraném filmu Tomáše Mašína Bratři přichází do kin snímek se stejným námětem: dokument Útěk do Berlína autorů Martina Froydy a Jana Nováka o dramatické cestě bratří Mašínů z komunistického Československa …

Heslo predátorů: „Dejte mi vaše peníze a já z nich udělám svoje!“

Většina obyvatel České republiky má důvod se domnívat, že klesá jejich kupní síla, a tím pádem i životní úroveň. Potvrzují to statistická data. Zvýšení cen energií, inflace a stagnující tempo hospodářského růstu jsou …

Je třeba vrátit se k Masarykovi

„Stát se udržuje idejemi, z nichž vznikl,“ napsal Masaryk v knize Světová revoluce. Neplatí to vždy a všude, avšak Benátská republika se udržela tisíc let, Atatürkův turecký sekulární stát se udržel donedávna a Američané …

O „posledním lancknechtovi“

Když jsme letos zjara navštívili Karla Schwarzenberga na jeho Dřevíči – poté, co jsme v Knihovně PP předem zařadili čerstvě vydanou knížku sebraných textů Bedřicha ze Schwarzenbergu do pomyslných fondů …

Jak se vracel na svá „panství“

Celý den protéká mediálním světem proud vzpomínek na Karla Schwarzenberga, a ještě dlouho bude. Povolaní autoři, kteří ho dobře znali i kdo ho jen někdy potkali, připomínají jeho mimořádnou osobnost a noblesu, zásluhy, …

Vláda, než by sáhla na bohaté, raději uškrtila celou ekonomiku

Petr Fiala vědomě lhal, když „chytal ptáčky“ a tvrdil, že jeho vláda chce být vládou všech. Věděl, že pravice, aby se dostala nebo udržela u moci, lhát musí. Že nutně musí lid …

Podstata státního převratu podle E. N. Luttwaka

V nakladatelství Maraton vychází druhé, opravené vydání průvodce státním převratem od Edwarda N. Luttwaka, vojenského stratéga amerických vlád. Tato kultovní kniha, přeložená do 25 jazyků, analyzuje puče ve 20. století i v současnosti a odkrývá vojenské, …