Velký muž světa, nebo psychopat, jak to o Prezidentu osvoboditelovi zdánlivě řekl Radkin Honzák?

Bohumil Sláma

Polyhistor, publicista a spisovatel

Když jsem si v Lidovkách přečetl název článku „Masaryk byl určitě psychopat, Hitler naopak ne, říká psychiatr Honzák…,“ zaskočilo mě to a maně jsem si připomněl jiného známého psychiatra a literáta Jana Cimického.

Masaryka ctící Radkin Honzák to ovšem prohlásil v rámci svého svérázného pojetí psychopatů jako „lidí bez nervů“, mozkovými chirurgy počínaje a Masarykem konče. Masaryk byl jistě abnormální osobností, avšak odchylující se od ostatních lidí, včetně filosofů a politiků, směrem nahoru. A to tak výrazně, že dodnes není dostatečně pochopen.

Pokud se mě někdo zeptá, zda byl podle mne neomylný, odpovím, že jistě ne, avšak že se mýlil pouze v některých konkrétních věcech, například v podpoře sionismu, neboť netušil, že Židé ho naplní agresí vůči Palestincům. Také si myslel, že nebude 2. světová válka, protože Německo na ni nemá peníze – nepředpokládal, že Hitler do války půjde na dluh, který splatí tím, co nakrade v obsazených územích.

V základních idejích se tento společenskovědní „neurochirurg“ ovšem nemýlil. Na to, že dodnes nejsou dostatečně pochopeny, těžce doplácíme, neboť nejsme schopni shodnout se na ideovém programu nejen pro naši současnost, ale též pro naši budoucnost. A jak se od nepaměti ukazuje, ideje rozhodují.

K 28. říjnu znovu připomínám slova bývalého předsedy České pedagogické společnosti Bohumíra Blížkovského: „Masaryk dal národu a světu to, co dnes chybí nejvíc: spolehlivou hodnotovou orientaci, potřebné a jisté ideály i reálný program, jak je naplňovat.“

 

 

 

 

 

publikováno: 23. 10. 2023

Datum publikace:
23. 10. 2023
Autor článku:
Bohumil Sláma

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …