Jak se vracel na svá „panství“

Agáta Pilátová

Kulturní publicistka

Celý den protéká mediálním světem proud vzpomínek na Karla Schwarzenberga, a ještě dlouho bude. Povolaní autoři, kteří ho dobře znali i kdo ho jen někdy potkali, připomínají jeho mimořádnou osobnost a noblesu, zásluhy, schopnosti politika i smysl pro humor. Setkání s ním znamenala pro ty, kdo měli to štěstí, významnou událost. (Já ho naposledy viděla letos na podzim na večírku Přítomnosti a měla jsem radost, že sedím jen dva metry od něj.)

I mnohým novinářům se poštěstilo, že s ním mluvili, naživo slyšeli jeho projevy nebo získali interview. Mám jednu vzpomínku, kterou považuji za významnou a pro Schwarzenbergovu osobnost příznačnou. Nebylo to osobní setkání, ale jiný příběh spojený s jeho jménem. V rušných devadesátkách, v časech restitucí, jsem vymyslela pro deník, v němž jsem po revoluci působila, námět na reportáž: navštívíme s fotografem některé (navrácené) schwarzenberské nemovitosti a zjistíme, jak se naplňuje ustanovení, podle nějž v těch restituovaných objektech, kde jsou sociální, vzdělávací či další podobná zařízení, mají tam ještě deset let setrvat. A taky mě zajímalo, co místní říkají na návrat někdejšího vlastníka.

Po těch letech si už ani netroufám přesně vyjmenovat zámky a další objekty, které jsme navštívili, protože se vrátily do rukou Karla Schwarzenberga, ale jedno si pamatuji dobře: bez výjimky ve všech místech, kde jsme byli, nadále fungovala dosavadní zařízení ve veřejném zájmu, nikde se staronový vlastník nesnažil obejít pravidla či prokličkovat houští nepřehledných nařízení. Spíše naopak, pokud je navštívil, byl vstřícný, nabízel dobrá řešení a výhody.

A další poznatek: když jsme hovořili s místními obyvateli, nelíčeně se těšili, že se ukradené majetky, zejména lesy nebo rybníky, vrátily. A věřili, že se s nimi bude lépe hospodařit. Přitom oslovení domorodci neměli proč pochlebovat „knížeti“ – jak ho označovali, nepřijeli jsme v jeho službách. Ale očividně jako nezávislí publicisté (kteří by možná i uvítali nějakou objevenou restituční chybu, negativní zprávy se lépe prodávají).

Byli prostě rádi, že ho zas mají.

Vím, bylo to dávno, ale K. S. zůstal stejný i v dalších desetiletích. Jako náš vztah k němu.

To je všechno. Ostatní, patrně důležitější, dopovědí jiní.

publikováno: 12. 11. 2023

Datum publikace:
12. 11. 2023
Autor článku:
Agáta Pilátová

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …