Jak se vracel na svá „panství“

Agáta Pilátová

Kulturní publicistka

Celý den protéká mediálním světem proud vzpomínek na Karla Schwarzenberga, a ještě dlouho bude. Povolaní autoři, kteří ho dobře znali i kdo ho jen někdy potkali, připomínají jeho mimořádnou osobnost a noblesu, zásluhy, schopnosti politika i smysl pro humor. Setkání s ním znamenala pro ty, kdo měli to štěstí, významnou událost. (Já ho naposledy viděla letos na podzim na večírku Přítomnosti a měla jsem radost, že sedím jen dva metry od něj.)

I mnohým novinářům se poštěstilo, že s ním mluvili, naživo slyšeli jeho projevy nebo získali interview. Mám jednu vzpomínku, kterou považuji za významnou a pro Schwarzenbergovu osobnost příznačnou. Nebylo to osobní setkání, ale jiný příběh spojený s jeho jménem. V rušných devadesátkách, v časech restitucí, jsem vymyslela pro deník, v němž jsem po revoluci působila, námět na reportáž: navštívíme s fotografem některé (navrácené) schwarzenberské nemovitosti a zjistíme, jak se naplňuje ustanovení, podle nějž v těch restituovaných objektech, kde jsou sociální, vzdělávací či další podobná zařízení, mají tam ještě deset let setrvat. A taky mě zajímalo, co místní říkají na návrat někdejšího vlastníka.

Po těch letech si už ani netroufám přesně vyjmenovat zámky a další objekty, které jsme navštívili, protože se vrátily do rukou Karla Schwarzenberga, ale jedno si pamatuji dobře: bez výjimky ve všech místech, kde jsme byli, nadále fungovala dosavadní zařízení ve veřejném zájmu, nikde se staronový vlastník nesnažil obejít pravidla či prokličkovat houští nepřehledných nařízení. Spíše naopak, pokud je navštívil, byl vstřícný, nabízel dobrá řešení a výhody.

A další poznatek: když jsme hovořili s místními obyvateli, nelíčeně se těšili, že se ukradené majetky, zejména lesy nebo rybníky, vrátily. A věřili, že se s nimi bude lépe hospodařit. Přitom oslovení domorodci neměli proč pochlebovat „knížeti“ – jak ho označovali, nepřijeli jsme v jeho službách. Ale očividně jako nezávislí publicisté (kteří by možná i uvítali nějakou objevenou restituční chybu, negativní zprávy se lépe prodávají).

Byli prostě rádi, že ho zas mají.

Vím, bylo to dávno, ale K. S. zůstal stejný i v dalších desetiletích. Jako náš vztah k němu.

To je všechno. Ostatní, patrně důležitější, dopovědí jiní.

publikováno: 12. 11. 2023

Datum publikace:
12. 11. 2023
Autor článku:
Agáta Pilátová

NEJNOVĚJŠÍ glosy


300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …

Do Berlína za třicet temně totalitních dní

Několik týdnů po hraném filmu Tomáše Mašína Bratři přichází do kin snímek se stejným námětem: dokument Útěk do Berlína autorů Martina Froydy a Jana Nováka o dramatické cestě bratří Mašínů z komunistického Československa …

Heslo predátorů: „Dejte mi vaše peníze a já z nich udělám svoje!“

Většina obyvatel České republiky má důvod se domnívat, že klesá jejich kupní síla, a tím pádem i životní úroveň. Potvrzují to statistická data. Zvýšení cen energií, inflace a stagnující tempo hospodářského růstu jsou …

Je třeba vrátit se k Masarykovi

„Stát se udržuje idejemi, z nichž vznikl,“ napsal Masaryk v knize Světová revoluce. Neplatí to vždy a všude, avšak Benátská republika se udržela tisíc let, Atatürkův turecký sekulární stát se udržel donedávna a Američané …

O „posledním lancknechtovi“

Když jsme letos zjara navštívili Karla Schwarzenberga na jeho Dřevíči – poté, co jsme v Knihovně PP předem zařadili čerstvě vydanou knížku sebraných textů Bedřicha ze Schwarzenbergu do pomyslných fondů …

Jak se vracel na svá „panství“

Celý den protéká mediálním světem proud vzpomínek na Karla Schwarzenberga, a ještě dlouho bude. Povolaní autoři, kteří ho dobře znali i kdo ho jen někdy potkali, připomínají jeho mimořádnou osobnost a noblesu, zásluhy, …

Vláda, než by sáhla na bohaté, raději uškrtila celou ekonomiku

Petr Fiala vědomě lhal, když „chytal ptáčky“ a tvrdil, že jeho vláda chce být vládou všech. Věděl, že pravice, aby se dostala nebo udržela u moci, lhát musí. Že nutně musí lid …

Podstata státního převratu podle E. N. Luttwaka

V nakladatelství Maraton vychází druhé, opravené vydání průvodce státním převratem od Edwarda N. Luttwaka, vojenského stratéga amerických vlád. Tato kultovní kniha, přeložená do 25 jazyků, analyzuje puče ve 20. století i v současnosti a odkrývá vojenské, …