Je třeba vrátit se k Masarykovi

Bohumil Sláma

Polyhistor, publicista a spisovatel

„Stát se udržuje idejemi, z nichž vznikl,“ napsal Masaryk v knize Světová revoluce. Neplatí to vždy a všude, avšak Benátská republika se udržela tisíc let, Atatürkův turecký sekulární stát se udržel donedávna a Američané dodnes plně respektují ideje svých Otců zakladatelů.

My jsme takové štěstí neměli. Masarykova 1. republika, přes obrovské problémy, se kterými začínala, byla úspěšná, trvala však jen dvacet let. V roce 1928 jsme byli svobodnou, sebevědomou, šťastnou a ve světě kladně hodnocenou zemí. Pak přišla hospodářská krize a nacismus. Poškodil nás Mnichov, protektorát a hlavně čtyřicet let proruského komunismu. Masaryk, kterého ctily celé generace našich předků, z našeho povědomí postupně vymizel. Ještě v roce 1968 jsme na demonstracích skandovali „Masaryk, Masaryk“, v listopadu 1989, jehož výročí nyní slavíme, se to už neobjevilo.

Václav Havel se pokusil Masarykovy ideje oživit, ale nepodařilo se mu to. Nebýt toho, že nám jej západní svět stále připomíná, dopadl by podobně jako on. Byli jsme a dodnes jsme, aniž si to připouštíme, nemocnou společností, a pozitivní ideje se ujímají jen ve zdravých společnostech.

Sametová revoluce nám byla bez obtíží ukradena. V roce 1989 si převážná část našich občanů myslela, že se budeme vyvíjet k sociálně tržní ekonomice skandinávského typu, Václav Klaus však využil obvyklého dějinného střídání z extrému do extrému a prosadil heslo „trh vše vyřeší“. Prosadil Hayekovu a Thatcherové ideologii neoliberalismu, sám ovšem zůstal autokratem. Otočil nás od Evropské unie a ekologie, čímž nás odsunul na Východ. Mimořádně obratnou demagogií a lhaním umetl cestu dalším lhářům a autokratům, Zemanovi a Babišovi. Všem jim stačilo, když Masaryka „vymlčeli“ a navodili názor, že je dnes už věcí minulosti. Přesný opak je však pravdou.

Naposledy lhal Petr Fiala, když tvrdil, že jeho vláda chce být vládou všech. Demokracie nemůže být pravicová, protože musí být vládou sloužící všem, nejen bohatým.

Podle Masaryka je pravda rozhodujícím kritériem veškerého lidského počínání.

publikováno: 16. 11. 2023

Datum publikace:
16. 11. 2023
Autor článku:
Bohumil Sláma

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nepokoje na amerických univerzitách a schopnost pracovat s fakty

Čeští komentátoři až na výjimky prokazují v rámci izraelsko-palestinského konfliktu velmi chabou úroveň základních novinářských standardů. Ilustračním příkladem je komentář Alexandra Tomského Nenávist je smrtelně nakažlivá v deníku Právo.[1] Jeho text, …

Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …