Čo je férová argumentácia?

Jakub Falat

Student 1. LF UK

Koncom apríla bol na stránkach Univerzity Karlovy zverejnený článok Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti. Podpísaní jedenásti „chartisti,“ medzi ktorými je aj rektor univerzity, prof. Zima, v ňom uvádzajú v šiestich bodoch argumenty pre urýchlené uvoľňovanie opatrení. To ma potešilo, pretože už som sa začínal cítiť ako Winston v románe 1984. O pár dní neskôr vyšla kritika Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér s hlavným autorom

publikováno: 21. 5. 2020