V Turovu by si česká vláda měla zařvat jako tur

Polská vláda je přesvědčena, že nářek její jižní sousedky nad únikem spodních vod, způsobovaný povrchovým dolem v Turovu a nad vysycháním studní v české Lužici, je bouří ve sklenici vody. Únik turovských spodních vod je podle ní proti úniku spodních vod v jiných polských povrchových dolech zanedbatelný. Tam vodní průtok dosahuje hodnot vyšších o celý jeden řád.

Pokusy o vytírání zraku na pravou míru uvádí polský hydrogeolog Sylwester Krzysztof Kraśnický na webové stránce nezávislého deníku OKO-press. Povrchový důl v Turovu je výjimkou. Srovnatelnou nanejvýš s doly v Belchatově a Szczrcově. Jako ony i on sahá do více než dvousetmetrové hloubky. Nasává ze spodních vod a následně odčerpává vodu v rozsahu 18 kubíků za minutu. Podle polské vlády jde o zanedbatelné množství v porovnání s dolem v Belchatově. Těžaři tam musí co minutu odčerpat celých 450 kubíků. Kraśnický polské vládě přesto nedává za pravdu.

Podstatnou roli tu nesehrává míra úniku vody, ale geologické podloží, schopné, anebo neschopné vytvářet a udržet zásoby spodních vod. Zatímco v Belchatově podloží tvoří vápenec, zachycující značné množství vody, v Turovu je podloží žulové. Tudíž vody po něm stečou a udrží se v minimálním rozsahu. Zásoby se tu pak vytvářejí zanedbatelné. Zmíněná skutečnost „je známa všem zúčastněným už přes 100 let“. Důl v Turovu otevřeli Němci v roce 1904 a od té doby těžba nepřestala a „trychtýř, jímž voda uniká se stále zvětšuje… a dnes sahá na českém území až po Hrádek nad Nisou“.

Polská vláda má ještě jeden argument záloze. Za vysychání studní v české Lužici může těžba štěrku u Grabštejna nedaleko Hrádku nad Nisou. Kraśnický připouští, že štěrkovna může k poklesu spodních vod přispět. K tak intenzivnímu ale rozhodně ne. Pachatelem tu je turovský povrchový důl.

Vláda by se proto opravu neměla nechat vodit za nos. Při jednáních, jak celou věc uvést ku prospěchu obou stran, by si ta polská zasloužila, když už jde o Turovo, aby ta česká občas zařvala jako tur.

publikováno: 7. 6. 2021

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Debut v pětašedesáti? Vypečená folkrocková nádivka F. Skály.

  Čeští výtvarníci často fušují do řemesla jiným uměleckým disciplínám. Řezbář, sochař, malíř, ilustrátor a zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví František Skála v tom není žádnou výjimkou. Z minulosti jej …

Co o Libuši Šafránkové nebylo dostatečně zdůrazněno

Málo se o tom ví, ale boj mezi herci o role bývá skoro stejně drsný a špinavý jako boj mezi politiky o voliče.  A najednou se mezi nimi objeví dobrý …

Daňové ráje začnou mít možná na kahánku

Jedno z největších zel v dnešní globalizované ekonomice jsou daňové úniky nadnárodních korporací do tak zvaných daňových rájů. Jen v samotné Evropě státní rozpočty tak přicházejí ročně o 50 až 100 miliard euro, …

V Turovu by si česká vláda měla zařvat jako tur

Polská vláda je přesvědčena, že nářek její jižní sousedky nad únikem spodních vod, způsobovaný povrchovým dolem v Turovu a nad vysycháním studní v české Lužici, je bouří ve sklenici vody. …

Chlast zalil česká kina i domácnosti. Pít či nepít?

Pijeme jak Dáni a teď nejvíc podoma, takže bez kontroly. V kinech běží oscarové filmy na téma: Co může chlast léčit? Hrdinové dánského oscarového filmu Chlast experimentují s nízkou hladinkou permanentního chlastu …

Megazloději nebo blbci? Naši prezidenti.

Profesor ekonomie, který jako ministr financí poslal 10-50% rozpočtu své země do rozpadajícího se SSSR, bez souhlasu vlády, bez vědomí parlamentu a dnes si „si to vůbec nepamatuje“. Ing. ekonomie, …

Otevřený dopis Jiřině na nebesa. Na vědomí pozemskému mančaftu.

  Když radost z celku života trumfuje smutek Když součástí dějů bylas – a stále jsi tak, že tvá vlákna mohou být ve stále nových začátcích   Má milá Jiřino, …

Útěk do přírody

    Co znamená v dnešní době být zálesák? Pro mne je to forma terapie, a zvu vás na návštěvu svého sanatoria. Všudy přítomný tlak nejrůznějších informačních pramenů, stav planety, …