300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Tomáš Matras

Literární kritik a překladatel

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v díle svého otce, významného italského kameníka v Praze. Jan Blažej se totiž narodil napůl ochrnutý, byl častým terčem posměchu a vzbuzoval spíš odpor. Kamenictví se ale vyučil a taktéž i malířství; na zkušené v Římě poznal architekturu Francesca Borrominiho, kterého konzervativní papežské kruhy označovaly za „radikálního blázna”. Přestože byl silně věřícím katolíkem, zajímal se o kabalu, posvátnou geometrii, symboliku čísel a esoteriku. V průběhu let se stal členem několika stavebních cechů a měl svou stavební firmu; byl projektantem a dohlížel na průběh staveb. Za svého života realizoval na 80 architektonických děl, například kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory (UNESCO), poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, chrám Jména Panny Marie ve Křtinách u Brna, klášter Plasy, cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou a zejména pak jeho nejvýznamnější dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na blízké Zelené hoře (UNESCO). V Janu Blažeji Santinim-Aichelovi máme našeho nejvýznamnějšího architekta stylu tak zvané barokní gotiky, génia, který byl schopen do svého díla organicky vpravit katolickou duchovní a kulturní tradici s důrazem na originalitu, harmonii a neopakovatelnost architektonického výrazu. Mezi největší znalce Santiniho díla patří Mojmír Horyna, dále pak Jiří T. Kotalík či Petr Vopěnka. V poslední době se Santiniho dílem intenzivně a do hloubky zabývá Ladislav Moučka, který v jeho díle na základě mnoha měření učinil zásadní objev – základní geometrickou matrici a duchovní klíč Stromu života pocházejícího z tradice kabaly s datací vzniku mezi 6.– 7. stol. př.n.l. Tento duchovní i materiální koncept se v architektuře uplatňoval minimálně od prvních křesťanských staveb až do Santiniho doby. 

publikováno: 4. 12. 2023

Datum publikace:
4. 12. 2023
Autor článku:
Tomáš Matras

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …

Pardubický Charvát vadí – průhonický Babiš ne

Policie v pardubické kauze již obvinila devatenáct lidí a dvě firmy, podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami magistrátu a dvou městských společností. Tyto manipulace se týkají staveb letního stadionu a parkovacího domu. Ve vazbě skončili tři …

300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …