Analýza z archivu: Lid aneb volič

Ivan Štern

Redaktor

Politické pojmy podle Peroutkovy Přítomnosti

 

(Texty tohoto druhu nás přesvědčí, že bezmála 100 let staré myšlenky, uveřejňované v Peroutkově Přítomnosti, nejen k nám jako vysoce aktuální promlouvají. Nabádají nás dokonce k tomu, abychom je konečně brali vážně a jednali podle nich. Autor)

 

Lid, dnes bychom v politické hantýrce patrně řekli volič, je pro nás nekonečnou záhadou. A to jej chceme vymezit, majíce na paměti, že s lidem stojí a padá celá slavná demokracie. Skeptik může úkradkem, aby to neslyšeli kolem a on nebyl obviněn z politické nekorektnosti, poznamenat: No, potěš, pánbů, to má demokracie fakt festovní základy!  Kupodivu podobně se má k věci Ferdinand Peroutka v posledním prosincovém čísle Přítomnosti roku 1924 (

publikováno: 1. 9. 2021