Za syndrom vyhoření mohou osobnostní faktory

Burnout existuje proto, že dáváme přednost odměně před pravdou. J. C. Obodo Syndrom vyhoření, burnout, popsal v roce 1974 americký psycholog Herbert Freudenberger na základě vlastního zajímavého zážitku celkového psychického i tělesného …