Data současnosti: Produkce potravin představuje 26 % emisí skleníkových plynů

Michal Trčka

Vysokoškolský pedagog

Svět čelí mnoha velkým problémům, od válek po chudobu, a právě na ně se zaměřuje práce platformy s názvem Náš svět v datech (Our World in Data). Ta poskytuje přes tři tisíce grafů a další zásobu informací s cílem nejen pochopit největší problémy současnosti, ale srozumitelným a přehledným shrnutím vědeckých poznatků pomoci k jejich řešení. Jednou ze sledovaných oblastí tvoří klimatická změna a problematika globálních emisí skleníkových plynů. Potraviny představují více než čtvrtinu těchto emisí, ale jejich výroba jde ruku v ruce také s dalšími

publikováno: 7. 9. 2021