Vítězný únor je za námi, ztráta kontaktu s minulostí ne

Peter Brabenec

Peter Brabenec

Překladatel

« Uvědomme si, že ztrácíme srovnání s minulostí a pochopení pro smysl slov… »

Text Davida Bartoňa o odkaze Jana Sokola mi pripomenul sériu článkov o ľubovoľnom používaní hesiel, ktoré uzatvárajú naše myslenie do klišéovitého otroctva. Jediné riešenie je spochybňovať aj definitívne súdy, porovnávať a relativizovať v porovnaní s minulosťou. Zhoda okolností ma dnes priviedla k dodatku.

Niektoré slovenské denníky občas publikujú archívne články. Ide o texty z Prvej republiky, alebo staršie, a pripomienka je väčšinou folklórneho charakteru. Čitateľov asi pobaví aj dobová slovenčina so svojou zastaralou syntaxou. Ale z obdobia komunistického myslenia a prejavu zatiaľ nič. Čo tak pravidelne, raz do týždňa, nejaké články z päťdesiatych rokov (kolektivizácia, kulaci, procesy, mandelinky zemiakové…) alebo z obdobia Charty‘ 77 a Anticharty?

Náhodou sa mi dostal do rúk text, ktorý ilustruje to, čo by sa aj dnes z našej minulosti malo porovnávať, pretože to spochybňuje zmysel istých prázdnych slov a falošnej reality, ktoré z istých hláv nevymizli. „Humbuk“, hovorí David Bartoň, v akom sa tu žilo 40 rokov.

Prispievam úryvkami z jazykovedného (sic!) mesačníka „Kultúra slova“ číslo 2, z roku 1988. Vydavateľom je Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Titul článku je Február 1948 a naša jazykoveda.

(Máme tu výročie. Bude sa oslavovať?)

*

Každý národ si vo svojej historickej pamäti uchováva a chráni spomienky na významné udalosti, ktoré ako míľniky vyznačujú jeho cestu dejinami. Občasný, spravidla jubilejný pohľad späť ukazuje jednak vnútornú väzbu medzi týmito míľnikmi, ktorá je výrazom historickej kontinuity, a jednak sa v tejto retrospektíve hierarchicky zdôrazňuje záväznosť rozhodujúcich historických medzníkov. Pri takomto spätnom pohľade sa vždy znova a znova potvrdzuje, že nad horizontom našich novodobých dejín vysoko prečnieva najvýznamnejšia historická udalosť – víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948. Od slávnych februárových dní v roku 1948 nás delí štyridsať rokov. Aj pri tejto jubilejnej príležitosti si opäť uvedomujeme, že Február bol rozhodujúcim medzníkom v dejinách našich národov. Komunistická strana Československa, vyzbrojená leninskou teóriou o prerastaní demokratickej revolúcie do revolúcie socialistickej, doviedla boj pracujúceho ľudu za národnú a sociálnu slobodu do víťazného konca. Začala sa nová etapa nášho spoločensko-politického, sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja: Február 1948 položil základy budovania socialistickej spoločnosti. Spontánna radosť z víťazstva nad fašizmom sa menila na uvedomené rozhodnutie pokrokovej väčšiny dať všetky tvorivé sily a um do služieb veľkej myšlienky budovania nového štátu robotníkov a roľníkov.

[…]

A ešte záver:

Pri tomto jubilejnom pristavení pri najvýznamnejšej udalosti našich novodobých dejín a pri globálnom sumovaní výsledkov si slovenská jazykoveda nástojčivejšie uvedomuje svoje úlohy a ciele i zámery. Retrospektíva zaostruje jej pohľad a zacieľuje ho dopredu. Vychádza pritom z premysleného programu, z presne formulovaných a zároveň dynamických koncepcii. Takto sa i naďalej chce potvrdzovať ako spoločenská veda, ktorá ma zmysel iba vtedy, ak jej výsledky slúžia praxi. Lebo len tak bude konkrétne napĺňať odkaz Februára, ktorý pred ňu postavil nové úlohy a zároveň vytvoril morálne i materiálové podmienky na ich plnenie.

Podpísaný Ján Findra.

publikováno: 3. 3. 2021

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hamáček i Birke dávno kopou za Čínu

Olga Lomová (sinoložka z UK) připomíná minulost postav poslední vládní rošády a to, čí zájmy jsou za výměnou. Zároveň tím vyvrací slova odstupujícího ministra Petříčka (pro ČRO Plus), že jsou s Hamáčkem …

Selfie přebíjí všecko

Lidské tragédie jsou výnosným předmětem turistického byznysu. Označení „hyenismus“ je k těmto tvorům nespravedlivé, protože hyeny by nikdy nenapadlo zajet se vyfotit na pobřeží zničené tsunami a pokryté vyplavenými mrtvými …

ČSSD už není, Rusák mašíruje do Čech

Z tradiční strany už jsou jen jedinci, kteří se na poslední chvíli chytají funkcí a kšeftů, protože po volbách jdou s celou partají na porážku. Bylo několik lidí jako ministr Petříček, starosta …

Znamená smrt Petra Kellnera něco pro nás?

Byl sám jako duch a chapadla jeho finančního vlivu přitom byla všude kolem. Mějme na paměti, že z divokých devadesátek vyšel Kellner a jeho PPF jako jedna z mála skutečně …

Je čas vyříznout vředy

Poté, co prezident ožrala (jeho vlastní slova) a bývalý člen KSČ požádal, aby „hyeny“ byly puštěny do sálu (měl na mysli naše novináře), zahájil trestně stíhaný kancléř Vratislav Mynář proslov …

Vláda ČR rozhazuje, Praha šetří – pochopíte rozdíl?

Kdo chce pochopit, co nás čeká po konci Babiše a Schillerové, a s úzkostí sleduje vyhozené miliardy na kde co, měl by si udělat chvíli na poslední vyjádření náměstka pro finance …

Vědecká data pokrývají politické cíle

Již se stalo tradicí, že progresivní levice s oblibou maskuje své politické cíle za vědecká fakta. Slouží k tomu úhybný manévr — zkratka, chcete-li — k hladkému dosažení svých politických zájmů …

Moje odpověď na to, jak se Rusko změnilo po Navalném

Rozhořčení se změnilo v hrůzu. Tento typ vztahů mezi úřady a obyvateli se připravoval mnoho let. Karty jsou vyloženy na stůl. Zůstávají děsivé obrázky okupovaného centra města, bití a bezhlavého …